95 let – Ing. Miroslav Loutocký – aktivní člen redakční rady Z+i

95 let – Ing. Miroslav Loutocký – aktivní člen redakční rady Z+i

V červnu oslavil své 95. narozeniny Ing. Miroslav Loutocký. Patří k zakládajícím i čestným členům Komory, a to s číslem autorizace 0000022. Specializací je autorizovaným inženýrem v oborech Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a Technologická zařízení staveb.

Svou profesi měl možnost uplatnit nejen v ČR, ale i v zahraničí – v Německu, v severní Africe či v Mongolsku. Pracoval ve Vojenském projektovém ústavu, Rudném projektu v Brně, ve firmě Integro Praha a švýcarské společnosti Umwelttechnik A. G. Buchs, a poté ve vlastní konzultační a projektové firmě.

Vykonal velmi záslužnou práci pro ČKAIT. Věnoval se nejen otázkám autorizace a autorizačním zkouškám, ale působil i jako tajemník kanceláře Komory v Brně. V letech 1997 až 2005 byl členem Představenstva ČKAIT. V letech 2007 až 2016 byl předsedou redakční rady časopisu Z+i. Dodnes je aktivním členem naší redakční rady, který velmi pečlivě sleduje vývoj inženýrské profese. Ing. Loutocký je mimořádná osobnost s širokým rozhledem nejen v záležitostech odborných, ale i kulturních a společenských. I ve svém velmi vysokém věku si zachoval schopnost uvažovat o věcech v souvislostech a s nadhledem. Přínosnými postřehy nám ostatním připomíná potřeby zejména mladých nastupujících autorizovaných osob.

Děkujeme touto cestou za Vaši dlouholetou práci nejen pro nás, redakční radu, ale i celou profesi. Věříme, že naše vzájemná spolupráce bude pokračovat na stále stejně obohacující rovině jako doposud. K Vašemu krásnému životnímu jubileu Vám za sebe i celou redakční radu Z+i přeji veselou mysl a hlavně pevné zdraví do dalších let.