80 let – Ing. arch. Zdena Umlášková – odbornice na stavební právo

80 let – Ing. arch. Zdena Umlášková – odbornice na stavební právo

V květnu oslavila životní jubileum Ing. arch. Zdena Umlášková, čestná členka ČKAIT. Narodila se v Brně, a zde také celoživotně profesně působila. Absolvovala VUT v Brně směr Architektura a pozemní stavitelství, studijní obor Architektura a stavba měst. V postgraduálním studiu (1985–87) se zaměřila na ekonomiku a řízení stavebnictví. Koncem roku 1992 se stala jednou z prvních autorizovaných inženýrek v oboru Pozemní stavby. Její členské číslo ČKAIT je 1000034.

Pracovala nejprve v KPO Stavoprojekt a poté jako samostatná projektantka ve Vojenských stavbách. Po mateřské dovolené pracovala na stavebním úřadě v Brně a začala se více orientovat na oblast stavebního práva, což jí vydrželo po celou dobu profesní kariéry. Následně postoupila jako specialistka na Odbor územního plánování a architektury města Brna. Po vytvoření Odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna jako odvolacího orgánu pro stavební úřady městských částí se v roce 1991 stala jeho vedoucí a tuto funkci vykonávala až do roku 2001, kdy odešla do důchodu. Celých 25 let působila jako externí vyučující předmětu Stavební právo na VUT v Brně na Fakultě architektury. V rámci ČKAIT působila jako předsedkyně Regionální legislativní komise ČKAIT, zkušební komisařka, členka výboru oblasti Brno a posléze i Stavovského soudu ČKAIT. Ministrem pro místní rozvoj byla v roce 2007 jmenována členkou Koordinační rady pro autorizované inspektory, kde působila 3 roky. Více než 10 let odborně spolupracovala s Ústavem územního rozvoje ČR, přičemž její hlavní náplní byla opět problematika stavebního práva.

Hodně se také věnovala přednáškové a publikační činnosti v oblasti stavebního práva, a to včetně odborných seminářů pro různé agentury i přípravných seminářů pro zájemce o autorizaci. Mnohaletá byla i její činnost v ve stavebních poradenských centrech ČKAIT na vybraných stavebních veletrzích. Svou odbornou činnost ukončila až loňského roku.

Velmi děkujeme za celoživotní přínos profesi a přejeme hodně zdraví a radosti v osobním životě.