Z činnosti oblasti České Budějovice

Účastníci semináře ke stavebnímu zákonu
Účastníci semináře ke stavebnímu zákonu

Oblast ČKAIT České Budějovice se tradičně zaměřuje na vzdělávání. K mimořádným počinům pro rozvoj profese je jistě organizace celostátní soutěže žáků středních odborných škol či významný podíl na úspěšném již 24. ročníku konference Dřevostavby Volyně.

23. března 2023 – Celostátní soutěž žáků SPŠ a SOŠ stavebních v projektování pozemní stavby pomocí grafických programů

Již 19. ročník celostátní soutěže studentů 3. a 4. ročníků stavebních SPŠ a SOŠ se konal v aule SPŠ stavební v Českých Budějovicích. Pozvány byly všechny české střední školy, které poskytují vzdělávání ve studijním oboru Stavebnictví se zaměřením Pozemní stavitelství, a také partnerské školy ze Slovenské republiky: SPŠ stavební Trnava a SPŠ stavební Žilina. Více o soutěži v samostatném článku.

30. března – 1. dubna 2023 – URBATECH

V rámci dlouhodobé spolupráce s Výstavištěm České Budějovice a pro zajištění propagace ČKAIT pro širokou veřejnost a obce zorganizovala oblastní kancelář ČKAIT České Budějovice ve spolupráci s Informačním centrem ČKAIT poradenské středisko s možností prodeje odborných publikací a zajistila poradenskou činnost v oblasti stavebního práva a úspor energií. Hlavním tématem veletrhu byla ENERGETIKA – klimatické změny – voda v krajině.

URBATECH: zleva Ing. František Hladík, Ing. Zuzana Vyoralová, Ing. Šárka Janoušková, Ing. František Konečný Ph.D.

4.–5. dubna 2023 – 24. ročník konference „DŘEVOSTAVBY“ na VOŠ ve Volyni za významné pomoci ČKAIT

V tradičním předvelikonočním čase se na Vyšší odborné škole ve Volyni opět konal již 24. ročník konference „Dřevostavby“, kterou tradičně pořádáme ve spolupráci s Oblastní kanceláří ČKAIT v Českých Budějovicích. Letošní „předjubilejní“ ročník se konal po čtyřech letech, protože v roce 2020 jsme byli nuceni kompletně připravený ročník necelý měsíc před jeho konáním zrušit. Více o konferenci v samostatném článku.

13. dubna 2023 – Stavební zákon v praxi

Z hlediska informací a praktického postupu, v návaznosti na dlouhodobější rekodifikaci stavebního práva, jsme považovali za nutné informovat naše autorizované osoby o nastávající novele stavebního zákona. Termín byl posunut z důvodu očekávaného schválení novely Parlamentem ČR, ke kterému došlo 24. března 2023.

Co tedy platí:

 • Zákon č. 183/2006 Sb. ve znění novel, zákon č. 283/2021 Sb. ve znění novely č. 195/2022 Sb. s různými přechodnými obdobími.
 • Tato novela po schválení Senátem by měla nabýt účinnosti k 1. lednu 2024.

Přednášející Ing. František Konečný, Ph.D., Ing. arch. Petr Hornát (Krajský úřad, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu) a Ing. Jaroslav Hodina (Krajský úřad, vedoucí Oddělení stavebního řádu) se zaměřili na:

 • Aktuální stav legislativního procesu
 • Rámcový přehled podstatných změn
 • Územní plánování
 • Povolování staveb
 • Změny v odvolacích řízeních
 • Navrhovanou strukturu stavebních úřadů
 • Ostatní změny a soudní přezkum

Součástí programu byla též novela autorizačního zákona ve znění zákona č. 284/2021 Sb.

Z přechodných ustanovení vyjímáme:

 • zrušení Nejvyššího stavebního úřadu a Odvolacího stavebního úřadu ke dni 30.6.2023 a bude nahrazen „Dopravním a energetickým úřadem“ s podřízenosti Ministerstvu dopravy,
 • přechodná období k dokumentacím a projektovým dokumentacím byla prodloužena k 30.6.2027 s možností zpracování dle stávajících předpisů.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.