75 let – Ing. Svatopluk Bijok – dlouholetý předseda oblastního výboru ČKAIT Ostrava

75 let – Ing. Svatopluk Bijok – dlouholetý předseda oblastního výboru ČKAIT Ostrava

Významné životní jubileum letos oslavil Ing. Svatopluk Bijok (ČKAIT 1100002, MIK) čestný člen ČKAIT, mimořádný odborník v oboru Mosty a inženýrské konstrukce a také úspěšný podnikatel ve stavebnictví. I při řízení firmy se věnoval odborné profesi projektanta mostů a své zkušenosti předával studentům a mladým absolventům. Prosazoval inovativní postupy a řešení, je autorem užitného vzoru.

V průběhu praxe přednášel a školil mostaře na různých seminářích a také publikoval odborné články v časopisech. Působil jako zkušební komisař pro obor autorizace Mosty a inženýrské konstrukce na zkušebním místě ČKAIT Brno. Svou odbornost a zájem o rozvoj profese uplatňoval i jako předseda oblasti. V roce 2021 po 18 letech již na funkci předsedy nekandidoval. Za svou aktivní práci v oboru Mosty a inženýrské konstrukce získal ocenění ministra dopravy.

V roce 1991 v rámci velké privatizace založil se společníky projektovou firmu DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., která se v roce 2015 transformovala na akciovou společnost, v níž je předsedou dozorčí rady. Firma se v průběhu času stala se svými cca až 100 zaměstnanci největší projektovou firmou na severní Moravě a zařadila se na přední místo mezi největší a kvalitní projektové firmy dopravních staveb v ČR. Firma je inovativní – v současné době zpracovává pilotní projekty dopravních staveb metodou BIM pro ŘSD a Ministerstvo dopravy.

Podílel se na vzniku mnoha významných staveb: estakáda v Bělotíně na sil. I/48 – projekt pro stavební povolení – projektant, vedoucí projektant, 4 mosty přes Odru na ul. Opavské v Ostravě – všechny stupně projektu – projektant, vedoucí projektant, silniční most přes Odru na ul. Koblovské v Ostravě, estakáda na obchvatu Moravských Budějovic – projekt pro stavební povolení – řešení koncepce mostu, spolupráce na projektu v jeho průběhu, HIP 40 mostů na dálnici D47 v úseku Ostrava– Bohumín. Působil i jako konzultant v oboru Mosty a inženýrské konstrukce u Okresního soudu v Novém Jičíně a Krajského soudu v Ostravě. Ve spolupráci se SPS inicioval před 16 lety vznik soutěže Stavba MsK.

Je mi ctí, že mohu navázat na Tvou dlouholetou práci pro Komoru, a za všechny kolegy Ti přeji mnoho životního elánu.