Úvodník červen 2023

V posledních měsících jsem zaznamenal, že veřejná správa zaregistrovala komplikace se silnými ročníky našich dětí, pro které není dostatek míst na středních školách. Uvedený problém se osobně týká i naší rodiny, protože můj nejmladší syn bude v příštím roce skládat zkoušky. Je opravdu pozoruhodné, že se tak zásadní věc řeší až v době, kdy již nic jiného nezbývá a hrozí, že před možností studia pro mladou generaci zůstanou zavřené dveře gymnázií i středních odborných škol.

Kdo jiný než stát by měl sledovat počty dětí a přizpůsobovat jim kapacity školních zařízení. Ale bohužel tomu tak není. Před časem nebyla místa ve školkách, nyní nejsou na středních školách. Nerozumím tomu, proč je tak složité přijmout příslušné opatření včas. Jestliže mám silné ročníky na základních školách, asi se děti neztratí někde v prostoru, ale budou potřebovat větší kapacitu středních škol. Tím se měli zaobírat příslušní úředníci již v předstihu několika let. Bohužel se to nestalo a je nutné hasit již hořící požár. Nejen že není místo, ale nejsou ani vyučující. Jediným řešením tak bude zvýšení počtu dětí ve třídách, což z hlediska komfortu výuky není optimální. Slyšeli jste ale něco o odpovědnosti konkrétních osob za vzniklou situaci? Já osobně ne. Přitom tento problém mohlo řešit již několik vlád a jimi řízených státních úředníků. Čísla o počtech narozených dětí jsou snadno k dispozici na Českém statistickém úřadu.

ČKAIT na problémy v oblasti vzdělávání i na klesající zájem o technické obory trvale upozorňuje a nabízí spolupráci a pomoc. Jsme připraveni spolupracovat na krajských úrovních se samosprávou a propagovat stavebnictví a technické obory na středních, ale hlavně již na základních školách. Naší výhodou je, že máme oblastní kanceláře ve všech krajích a propojení se zřizovateli škol na krajské úrovni není příliš složité. Myslím, že je nutné, abychom vedle gymnázií a SOŠ věnovali pozornost rovněž učňovskému školství. Prestiž této části školní výuky je relativně nízká, což není vůbec spravedlivé. Pro řadu absolventů SOU s maturitou by mělo být velikou výhodou, že v případě, kdy nesloží maturitní zkoušku, mají v ruce výuční list. Pravidlo, že řemeslo má u nás zlaté dno, by zasloužilo pořádný restart. Spolupráce s našimi přáteli z SPS je zde na místě. Mám kamaráda, který už jako inženýr získal výuční list v kovárně. Je na to náležitě hrdý. Myslím, že ví proč.

Naše společnost trpí pod náporem nejrůznějších byrokratických požadavků. Vyplňujeme formuláře, počty hlášení pro úřady každé firmě i občanům stoupají. Když je ale zapotřebí všech těch hlášení využít, nějak to nefunguje. Připadá mi, že jsou to hlášení pro hlášení a končí někde v koši nebo databázi, která je zřízena jen sama pro sebe. Ale nedej Bože, abychom je zapomněli podat, postih je v takovém případě rychlý. Mám osobní zkušenost z poslední doby s datovou schránkou. Před zhruba devíti lety jsem skončil registraci jako OSVČ. Živnostenský úřad mi zrušil živnost a vydal rozhodnutí o zrušení. Proto mne překvapilo, když jsem letos obdržel dopisem informaci o přidělení datové schránky jako OSVČ. Při zjišťování důvodu této skutečnosti jsem odhalil, že rozhodnutí živnostenských úřadů není propojeno s Ministerstvem vnitra. Proto mi byla schránka přidělena.

Ministerstvo neregistruje to, že někdo jako OSVČ skončí. Nebyl jsem vůbec sám. Takových případů jsou tisíce a ukazují, jak u nás funguje digitalizace v praxi. Jsem skutečně zvědavý, jak bude pracovat v takovém prostředí portál stavebníka, nezbytná součást nových pravidel ve stavební legislativě. Ve chvíli, kdy píšu tento článek, ještě není známa firma, která portál bude připravovat. Zmiňoval jsem to již v minulém úvodníku tohoto časopisu. Víme však, že bude spuštěn od 1. července 2024. Jak se propojí jednotlivé rezorty a jak bude portál fungovat? To je opravdu velikým otazníkem. Za rok touto dobou si můžeme vyhodnotit, jak a zda vůbec se ho podařilo připravit.

Přeji vám všem pěkné léto bez byrokracie!