Martin Černý

  • Jak připravit stavby na připojení k optické síti?

    Přístup k internetu se stává základním požadavkem domácností, stejně jako přístup k pitné vodě, elektřině a kanalizaci. Poptávka po stabilním širokopásmovém připojení roste. Přinášíme proto přehled povinností daných zákony, normami a vyhláškami.