Webináře a semináře ČKAIT k novému stavebnímu zákonu

Výklad nového stavebního zákona pro autorizované osoby přednesou přední odborníci z MMR: Ing. Žanet Hadžić, JUDr. Aleš Mácha, Ph.D. a Mgr. Jana Machačková a také právní poradkyně JUDr. Eva Kuzmová.

Přehled vzdělávání na téma NSZ

 • 11. září – pořádá OK Ústí nad Labem – JUDr. Eva Kuzmová (webinář)
 • 12. září – pořádá OK Praha – Ing. Žanet Hadžić (webinář)
 • 27. září – pořádá OK Praha – JUDr. Aleš Mácha, Ph.D. (webinář)
 • 9. října – pořádá OK Brno – JUDr. Eva Kuzmová (webinář)
 • 18. října – pořádá SVI (Dům ČKAIT) – Mgr. Jana Machačková (webinář/seminář)
 • 7. listopadu – pořádá OK Praha – Ing. Žanet Hadžić (webinář)
 • 15. listopadu – pořádá OK Jihlava (Kongresový sál KÚ Jihlava) – Mgr. Jana Machačková (seminář)
 • 16. listopadu – pořádá SVI (Aula SPŠ stavební České Budějovice) – Ing. František Konečný, Ph.D., Ing. arch. Petr Hornát, Ing. Jaroslav Hodina (seminář)
 • 20. listopadu – pořádá SVI – JUDr. Eva Kuzmová (webinář)
 • 27. listopadu – pořádá OK Brno – JUDr. Eva Kuzmová (webinář)
 • 11. prosince – pořádá SVI – JUDr. Eva Kuzmová (webinář)

Odborná témata

 • Novinky v oblasti požární bezpečnosti staveb - seminář/webinář
  Datum: 13. září 2023 od 9.00–13.00
  Místo: Aula SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice
  Přednášející: plk. Ing. Jana Neškodná, kpt. Ing. Jaroslav Soukup (Hasičský záchranný sbor JčK)
  Přednáška je zaměřena na novinky v oblasti požární ochrany, zejména požární bezpečnosti staveb, a praktické zkušenosti při jejich aplikaci. V roce 2021 nabyla účinnosti vyhláška o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, která spolu s novelou zákona o požární ochraně přinesla rozdílný přístup HZS krajů při výkonu státního požárního dozoru v oblasti posuzování stavební a územně plánovací dokumentace. V následujícím období nás čeká novela vyhlášky č. 23/2008 Sb. v oblasti dětských skupin a pravděpodobně i v rámci elektromobility. V neposlední řadě pak nově vstoupila v platnost vyhláška č. 114/2023 Sb., na kterou by měla v budoucnu navázat i ČSN 73 0847 – fotovoltaické systémy.

Další odborné webináře najdete v kalendáři akcí ČKAIT