80 let – Ing. Václav Mach – zakládající člen a první předseda ČKAIT

80 let – Ing. Václav Mach – zakládající člen a první předseda ČKAIT

V červnu oslavil 80. narozeniny Ing. Václav Mach autorizovaný v oborech Mosty a inženýrské konstrukce, Statika a dynamika staveb a Geotechnika. Je čestným členem a čestným předsedou ČKAIT. Jeho členské číslo je 0000001. Je vůbec prvním, tedy zakládajícím členem ČKAIT a současně jejím prvním předsedou v letech 1992–2008.

Ing. Mach vystudoval Fakultu stavební ČVUT, směr Inženýrské stavitelství, obor Inženýrské konstrukce a dopravní stavby. Po dokončení studia působil jako projektant v Armabetonu a Vojenském projektovém ústavu (VPÚ), mezi lety 1992 a 2010 pak ve VPÚ DECO PRAHA a.s. Jeho odborná činnost zahrnovala kromě mostů také vodohospodářské stavby, metro, pozemní stavby, normalizaci, a především řešení různých dílčích problémů nebo havárií. Je autorem obdivuhodného množství staveb, několika patentů, spoluautorem úpravy stavebního zákona, spoluautorem autorizačního zákona a držitelem řady odborných ocenění a uznání.

V roce 1990 mu byla Českou národní radou udělena Národní cena České republiky za „Nekonvenční řešení stavebních inženýrských konstrukcí s využitím interakce materiálů“. Cenu předával předseda vlády a mezi celkem deseti oceněnými byl i spisovatel Bohumil Hrabal. Dále získal například Cenu Jože Plečnika za celoživotní přínos architektuře a stavitelství.

Vypracoval mnoho projektů nových mostů, rekonstrukcí mostů, projekty lávek pro pěší na bezmála 20 místech, návrhy vodohospodářských staveb i jiných typů staveb. Za všechny můžeme jmenovat most přes Sedlický potok na dálnici D1, mosty na dálnici D6 v oblasti kolem Krušovic, přestavbu mostu přes Berounku v Praze-Lahovicích, lávku přes dálnici D8 u Ústí nad Labem (zvanou podle svého vzhledu Kočičí oči), lávku přes Vltavu v Českých Budějovicích, ale třeba také konstrukci stanice metra Dejvická či zastropení stanic metra Radlická a Nové Butovice, návrh rekonstrukce haly hlavního nádraží v Praze nebo mimořádně komplikovaný projekt výstavby podchodu na pražském Můstku.

Působí aktivně v Technické komisi ČKAIT a v pracovním aktivu oborů Statika, Mosty a inženýrské konstrukce. Inicioval sledování soudních kauz ve věci stavebních havárií, kde byly obviněny autorizované osoby, a sám se tomuto problému – jako nezpochybnitelná odborná autorita v oboru mostních konstrukcí – trvale věnuje.

Za celou Komoru Ti děkuji, že můžeme navazovat na vše, co jsi pro naši profesi vykonal. Přeji Ti především hodně zdraví a i nadále Tvou neutuchající aktivitu!