Ing. Petr Dospiva, Ph.D.

 • 75 let – Ing. Jindřich Pater – dlouholetý místopředseda ČKAIT

  V březnu oslavil životní jubileum náš milý kolega Jindra Pater, vždy velmi aktivní v práci pro Komoru. Vystudoval SPŠ strojní Opava a Fakultu strojní ČVUT v Praze. V letech 1972 až 2000 pracoval ve firmě VÍTKOVICE, a.s., Ostrava na různých pozicích jako projektant, HIP, vedoucí projekce a ředitel divize ENGINEERING. Mezi lety 2000 až 2010 působil ve vedení společností FERRAM, a.s. Opava, KOEXPRO OSTRAVA, a.s. a BYTOSTAV Poruba, a.s.

 • 75 let – Ing. Svatopluk Bijok – dlouholetý předseda oblastního výboru ČKAIT Ostrava

  Významné životní jubileum letos oslavil Ing. Svatopluk Bijok (ČKAIT 1100002, MIK) čestný člen ČKAIT, mimořádný odborník v oboru Mosty a inženýrské konstrukce a také úspěšný podnikatel ve stavebnictví. I při řízení firmy se věnoval odborné profesi projektanta mostů a své zkušenosti předával studentům a mladým absolventům. Prosazoval inovativní postupy a řešení, je autorem užitného vzoru.

 • Ostrava

  Valná hromada oblasti ČKAIT Ostrava zvolila devět členů výboru oblasti, který bude pracovat téměř v původním složení. Má pouze jednoho nového člena, kterým se stal Ing. Jiří Kozelský. K zásadnější změně došlo ve vedení oblasti, neboť minulý předseda Ing. Svatopluk Bijok již nechtěl kandidovat. Předsedou oblasti byl zvolen Ing. Petr Dospiva, Ph.D., jeho novým místopředsedou Ing. Petr Bura.

 • Ve světě chytrého parkování

  Na posledním profesním aktivu oborů Technologická zařízení staveb (TZS) a Technika prostředí staveb (TPS), který se konal na konci května 2019, byla největší pozornost věnována rekodifikaci stavebního zákona. Velmi inspirativní byla konference o nových parkovacích systémech.