Jubileum 80 let - Ing. arch. Vladimír Klajmon

Jubileum 80 let - Ing. arch. Vladimír Klajmon

Uznávaný urbanista a úspěšný podnikatel je rodák ze Znojma. Je zakládajícím členem ČSSI, stavovské inženýrské organizace, která v době politického útlaku představovala ostrůvek svobody pro technickou inteligenci. V naší době, kdy nové výzvy a obtíže vedou k zapomínání na zlé období diktatury, je vhodné připomenout dnes již historické skutečnosti a ocenit naše představitele, kteří měli zásluhu na obnově činnosti. ČSSI byla vyhledávanou organizací pro významné osobnosti, nositele nejnovějšího technického poznání, ovládající světové jazyky s přístupem k zahraniční technické literatuře. Tyto osobnosti uplatňovaly svoje poznání v odborných skupinách svazu, podporovaly exkurze a pomáhaly minimalizovat škody z omezení svobodného prostoru k získávání informací. Po roce 1989 se stal zakládajícím členem ČKAIT, působil ve výboru brněnské oblasti. Jeho osobní a profesionální vazby na Rakousko přispěly k navázání mimořádných styků s rakouskými stavovskými organizacemi, Brno bylo v tehdejší době pověřenou oblastí pro styky s Rakouskem.

Jako uznávaný urbanista vedl do roku 1990 projektový ateliér ve Stavoprojektu. V první vlně privatizace založil v Brně firmu, Urbanistické středisko, které zaměstnávalo 25 odborníků a bylo největší firmou v oboru v ČR. Z množiny jeho dokumentací jsou to zejména územní plány pro okresní města v Jihomoravském kraji, Karvinou a Kutnou Horu, regulační plán centra Plzně a v roce 2007 metodika řešení regulačních plánů podle nového stavebního zákona. Jubilantova životní kariéra zasluhuje obdiv a uznání. Děkujeme mu za jeho přínos pro obě stavovské organizace, přejeme dobré zdraví a dlouhá léta šťastného života.

 

Ing. Miroslav Loutocký
oblast ČKAIT Brno