Stavba roku Královéhradeckého kraje 2020

Rozhledna na Velké Deštné (foto: oblast ČKAIT Hradec Králové)
Rozhledna na Velké Deštné (foto: oblast ČKAIT Hradec Králové)

Titulem Stavba roku 2020 Královéhradeckého kraje se může pyšnit jeden z nejnavštěvovanějších turistických cílů v Orlických horách – nová Rozhledna na Velké Deštné.

Do soutěže bylo přihlášeno 15 staveb. Byla udělena jedna hlavní cena, čtyři čestná uznání a jedna cena odborné poroty. Slavnostní vyhlášení výsledků 17. ročníku soutěže se konalo 30. září 2020 dopoledne v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v sále arch. Jana Letzela, rodáka z Náchoda, autora průmyslového paláce v Hirošimě. Za účasti pozvaných hostů předával ceny hejtman PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.: „Tato soutěž upozorňuje širokou veřejnost na to, že moderní architekturu v Královéhradeckém kraji nemusíme spojovat pouze s Janem Kotěrou nebo Josefem Gočárem, ale že i v současnosti zde vzniká celá řada pozoruhodných novostaveb. Neméně důležité jsou ovšem také citlivé a odborně provedené rekonstrukce a revitalizace, které vracejí dominantám našich měst a obcí jejich původní nádheru.“ Vedle Královéhradeckého kraje je pořadatelem soutěže Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Český svaz stavebních inženýrů, Svaz podnikatelů ve stavebnictví a Česká komora architektů.

Rozhledna na Velké Deštné

Rozhledna na Velké Deštné (foto: oblast ČKAIT Hradec Králové)

 • Ocenění: Stavba roku Královéhradeckého kraje 2020
 • Přihlašovatel/stavebník: obec Deštné v Orlických horách
 • Projektová dokumentace: architekti.in s.r.o.
 • Zhotovitel: ELEKTROIN spol. s r.o.
 • Realizace: 11/2018–10/2019

Nová devatenáctimetrová rozhledna na nejvyšším kopci Orlických hor má obdélníkový půdorys. „Jádro“ z ocelové konstrukce se schodištěm je opláštěno ze čtyř stran šikmo osazenými dřevěnými modřínovými hranoly, které tvoří fasádu rozhledny. Při příchodu působí rozhledna z dálky jako štíhlý mrakodrap. Porota ocenila jednoduchost konstrukce i jednoduché a výtvarné opláštění rozhledny. Je třeba zdůraznit i nenásilné začlenění rozhledny do okolní přírody.

Kino Biograf Český ráj

Kino Biograf Český ráj (foto: oblast ČKAIT Hradec Králové)

 • Ocenění: Čestné uznání
 • Přihlašovatel/zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
 • Projektová dokumentace Projektový atelier DAVID spol. s r.o.
 • Stavebník: město Jičín
 • Realizace: 2017–2018

Budova je zrekonstruovaná moderně.  Kinosál ve své příjemné filmové „temnotě“ si přesto zachoval atmosféru původního biografu. Jeviště je upraveno pro možnost dalšího využití.

Revitalizace Muzea Východních Čech v Hradci Králové

Muzeum Východních Čech v Hradci Králové (foto: oblast ČKAIT Hradec Králové)

 • Ocenění: Čestné uznání
 • Přihlašovatel/zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
 • Další zhotovitelé: Společnost GEMA ART + Muzeum východních Čech
 • Projektová dokumentace Ateliér Masák & Partner, s.r.o.
 • Stavebník: Statutární město Hradec Králové
 • Realizace: 05/2018–04/2019

Budova Muzea východních Čech v Hradci Králové od architekta Jana Kotěry byla dokončena v roce 1934 instalací velké fontány před budovou Muzea. Při rekonstrukci byla stavba vrácena do původního stavu dle dochované dokumentace.

Schodiště Bono publico

Schodiště Bono publico (foto: oblast ČKAIT Hradec Králové)

 • Ocenění: Čestné uznání
 • Přihlašovatel/Investor: Statutární město Hradec Králové
 • Projektová dokumentace architekti chmelík & partneři, s.r.o.
 • Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.
 • Realizace: 06/2017–09/2019

Zhotovitel i projektant zde odvedli kvalitní práci. Schodiště vede původními městskými hradbami. Pro rekonstrukci bylo použito nejnovějších dostupných poznatků a zkušeností z podobných staveb. Stavba byla prováděna pod dohledem Státní památkové péče Hradec Králové.

Rekonstrukce mostu M3 v safari Dvůr Králové

Most M3 v safari Dvůr Králové (foto: oblast ČKAIT Hradec Králové)

 • Ocenění: Čestné uznání
 • Přihlašovatel: ZOO Dvůr Králové a.s.
 • Projektová dokumentace Ing. Ivan Šír, Projektování pozemních staveb, a.s.
 • Zhotovitel: FIRESTA + HABAU FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
 • Realizace: 11/2018–04/2019

Došlo ke změně charakteru mostu a novému architektonickému pohledu tak, aby most nejen splňoval technické požadavky, ale vhodně zapadal do afrického safari. Po důkladné sanaci byly ponechány původní železobetonové opěry a vodorovné části byly nahrazeny 13 mostními díly ze samopatinující oceli s modřínovými mostnicemi.

Nástavba, přístavba a stavební úpravy základní školy v Dobřanech

Základní škola v Dobřanech (foto: oblast ČKAIT Hradec Králové)

 • Ocenění: Cena poroty
 • Přihlašovatel/projektová dokumentace: aac – architektonický atelier Ing. Arch. Tomáš Cahel
 • Zhotovitel: BW – Stavitelství s.r.o. Holice
 • Realizace: 09/2018֪–08/2019

Budova školy slouží horským obcím již 250 let. Při rekonstrukci byla doplněna nástavba patra, nové učebny, sborovna, školní dílna, celkové úpravy objektu školy. Škola je důkazem, že vesnické školství má moderní úroveň, kterou školy ve větších městech dosahují jen velmi zřídka.

 

Miroslava Dolanová
Ing. Vladimír Mazura
Ak. arch. Karel Rulík

 

Více na www.zpravy.ckait.cz