Liniové stavby v Jihočeském kraji

Zemní práce a zakládání mostů od Českých Budějovic k Třebonínu (foto: oblast ČKAIT České Budějovice)
Zemní práce a zakládání mostů od Českých Budějovic k Třebonínu (foto: oblast ČKAIT České Budějovice)

Dostavba dálnice D3 se přibližuje k rakouským hranicím. Zatím je v provozu 70 km z celkových 170 km. Komplikace kvůli podzemní vodě na kilometrovém tunelu Pohůrka v úseku Úsilné – Staré Hodějovice způsobily zpoždění prací o téměř rok a půl.

Diskusní odpoledne o výstavbě liniových staveb na úsecích dálnice D3 a stavu mostů na silnicích II. a III. třídy v Jihočeském kraji se konala 17. září 2020 v aule SPŠ stavební v Českých Budějovicích. Semináře se zúčastnilo 48 osob, z toho 31 členů ČKAIT a sedm členů Unie mostařů ČR (UMČR). Pořadatelem byla jihočeská pobočka UMČR a oblastní kancelář ČKAIT České Budějovice.

Geologické podmínky

Diskusní setkání bylo zaměřeno na geologické podmínky při zakládání mostních staveb a diagnostiku souvisejících zemních prací. Přednášky ke geologickému průzkumu a geotechnickému monitoringu se zhostili Ing. Petr Karlín a Mgr. Petr Karlín, kteří se dlouhodobě zabývají problematikou geologických poměrů a mechaniky zemin. Jejich výklad doprovázený videoprojekcí a fotografiemi z různých mostních staveb byl pro posluchače zajímavý.

Dalším bodem programu byl postup prací na stavbě dálnice D3 směrem od Českých Budějovic ke státní hranici s Rakouskem. Přednášku vedla Ing. Veronika Moravská z firmy Doprastav, a.s. Její vystoupení bylo doplněno videoprojekcí z průletů dronu stavbou v několika termínech od zahájení stavebních prací. Zaměřila se hlavně na stavbu estakády přes údolí řeky Malše. Posluchači si mohli udělat představu o postupu prací na stavbě a o jejím zasazení do krajiny.

Posledním bodem bylo seznámení účastníků se stavem mostů na silnicích II. a III. tříd v Jihočeském kraji. Závěr semináře byl zaměřen na problematiku správy mostních objektů na silnicích II. a III. tříd v Jihočeském kraji. Vedoucí pracovník SÚS Jihočeského kraje Mgr. Václav Škopek seznámil účastníky s problematikou správy, údržby a evidence stavu mostních objektů na těchto silnicích. Svoji přednášku doplnil projekcí různých diagramů vývoje stavebního stavu mostů a prováděných opatření na zkvalitňování správy tohoto majetku.

 

Ing. Josef Pumpr
předseda jihočeské pobočky Unie mostařů ČR