Ing. Pavel Křeček obdržel ocenění Osobnost stavitelství 2020

Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., Ing. Robert Špalek, Ing. Pavel Křeček,
Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., Ing. Jiří Nouza (foto: Mgr. Soňa Rafajová)
Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., Ing. Robert Špalek, Ing. Pavel Křeček, Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., Ing. Jiří Nouza (foto: Mgr. Soňa Rafajová)

Dne 12. listopadu 2020 byl do Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v Praze pozván Ing. Pavel Křeček, čestný předseda ČKAIT, aby osobně převzal od Ing. Jiřího Nouzy ocenění Osobnost stavitelství 2020, které mu bylo uděleno za jeho celoživotní dílo, v rámci Stavby roku 2020, která se tento rok konala jen virtuálně.

Gratulujícími byli Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., předseda správní rady nadace; Ing. Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR; Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT; Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., ředitel Kanceláře ČKAIT, a Mgr. Soňa Rafajová, mediální manažerka ČKAIT.

A reakce gratulanta: „Vážení přátelé, velmi si cením Osobnosti stavitelství, ale hlavně jste mě překvapili, jak milé odpolední prostředí jsem s vámi prožil. Děkuji vám ještě jednou…“.

 

Mgr. Soňa Rafajová
mediální manažerka ČKAIT