Změny v programu pro výpočet honoráře

Rekonstrukce mostu v Lysé nad Labem získala v září 2020 titul Česká dopravní stavba v kategorii nad 150 mil. Kč. Dodavatelé: Metrostav a.s., PORR a.s., Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., projektanti: Pontex spol. s r.o. (foto: TOP EXPO CZ)
Rekonstrukce mostu v Lysé nad Labem získala v září 2020 titul Česká dopravní stavba v kategorii nad 150 mil. Kč. Dodavatelé: Metrostav a.s., PORR a.s., Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., projektanti: Pontex spol. s r.o. (foto: TOP EXPO CZ)

ČSSI neustále vylepšuje pomůcku pro projektanty a investory cenyzaprojekty.cz. Nabízí přehledně zpracovaný popis standardů služeb, tedy rozsahu projektových služeb pro jednotlivé výkonové fáze, předpoklad odpovídajícího harmonogramu a možnost výpočtu ceny projektových prací podle individuální jednotkové ceny.

Stále se vyvíjí názor, jak mají vypadat služby projektantů, jak má vypadat projektová dokumentace, co je jejím obsahem a co má ta práce stát. Diskuse na tato témata nikdy nemůže ustat. Mění se tak, jak se mění navrhování a provádění staveb a jaký je stav společnosti, jejího právního řádu, ekonomiky a stav oboru. Český svaz stavebních inženýrů se před časem rozhodl do této diskuse razantně vstoupit. ČSSI se totiž domnívá, že nejistoty, které vytvářejí přetrvávající nejasnosti spojené s těmito činnostmi, jsou pro všechny účastníky procesu přípravy a realizace výstavby tak stresující, že je potřeba se co nejvíce snažit o jejich potlačení. Důsledkem by pak byla vyšší efektivita práce a ekonomická i právní jistota všech zúčastněných.

Nástroj pro stabilizaci oboru

Bylo několik možností, jakým směrem se vydat. Po zvážení všech pro a proti zvítězila možnost podpořit webové stránky cenyzaprojekty.cz, které dlouhodobě ukazovaly pozitivní příklad, jak může fungovat nástroj stabilizující prostředí oboru.

Portál cenyzaprojekty.cz vznikl jako pomoc leckdy nezkušeným stavebníkům v orientaci v cenách za projektové práce, neboť starší nástroje postupně přestávaly být aktuální a tedy platné, a lidová tvorba spolu s krizí okolo roku 2008 naprosto zkreslily realitu. Navíc po nastoupení účinnosti nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a jeho zcela nových vyhlášek mnozí, mnohdy zejména menší veřejní zadavatelé, ztratili orientaci, co vlastně má stavebník obdržet za své peníze. Snahou bylo shromáždit a zveřejnit informace o obsahu jednotlivých typů dokumentací a odpovídající časové náročnosti.

Souhrnná informace je zatím jen pro pozemní stavby

Ideálním cílem by samozřejmě bylo, kdyby na jednom všeobecně akceptovaném místě byly k nalezení všechny tyto informace týkající se všech stavebních oborů. Už nyní se zde nachází především pomůcky pro ty, kteří se věnují pozemním stavbám, a to i ve specializacích. Dílčí informace jsou tu ale pro většinu oborů a profesí. Kromě povinných obsahů jednotlivých typů dokumentací podle vyhlášek č. 499/2006 Sb., č. 146/2008 Sb. a č. 169/2016 Sb. jsou zde ceníky a sazebníky projektových a inženýrských prací. Pro projektanty pozemních a dopravních staveb je k dispozici výpočet orientačních investičních nákladů dopravních staveb. Lze tu spočítat cenu projektových služeb pro konkrétní stavbu, cenu rozložit na jednotlivé profese a stanovit harmonogram projektových a inženýrských činností.

Standardy služeb společně definovaly ČKA i ČKAIT

Pro projektanty dvou zásadních stavebních oborů, tedy pozemních staveb a technologických zařízení staveb, jsou zde Standardy služeb inženýrů, techniků a architektů (PROFESIS A 4) tak, jak je zveřejnily jako výsledek společné práce obě komory působící ve stavebnictví, tedy ČKAIT i ČKA. Standardy služeb obsahují kromě doporučených obsahů dokumentací a rozsahu činností architektů, inženýrů a techniků ve všech fázích služeb i metodiku výpočtu honoráře za tyto služby.

Připravuje se stručná vzorová smlouva

Aby měl uživatel těchto webových stránek k dispozici kompletní nástroj, chystá se další rozšíření toho, co portál nabízí. V přípravě je stručná vzorová smlouva o dílo na projektové práce, v příloze doplněná obsáhlými všeobecnými obchodními podmínkami, zpracovanými podle zvyklostí českého prostředí pro standardní stavby; v těchto podmínkách bude umožněno podle rozsahu konkrétní zakázky v potřebné míře zaškrtávat a doplňovat. Rozsah prací bude popsán odkazem na standard služeb ČKAIT a ČKA. Investiční náklady stavby, cenu a harmonogram projektových prací je možno již nyní stanovit na webu cenyzaprojekty.cz. Vše podstatné tak bude na jednom místě. Výsledky své práce si na portálu budou moci uživatelé ukládat.

Samozřejmě, že jakmile parlament schválí nový stavební zákon, započnou další práce na příslušné úpravě této pomůcky. Věřím, že bude stejně smysluplná, jako zpracování toho, co se vám už nyní při kliknutí na www.cenyzaprojekty.cz na monitoru počítače nebo displeji chytrého telefonu otevře.