Valné hromady oblastí ČKAIT jsou v roce 2021 volební

V případě nepříznivé situace v lednu 2021 mohou být valné hromady oblastí ČKAIT odloženy. V tom případě bude stanoven nový náhradní termín. Informace bude zveřejněna na stránkách www.ckait.cz.

Letošní valné hromady letos volí nejen delegáty na Shromáždění delegátů ČKAIT, ale i nové výbory oblastí, kterým k datu plánovaného termínu končí mandát. Výbory musejí být minimálně pětičlenné. Ty si následně zvolí ze svého středu nového předsedu.

ČKAIT požádala o výjimku

Valné hromady oblastí ČKAIT se připravují bez ohledu na epidemiologický vývoj. Kancelář ČKAIT oslovila hlavní hygieničku MUDr. Jarmilu Rážovou a požádala o výjimku na povolení uspořádat valné hromady ve všech třinácti oblastech. K datu uzávěrky nebyla odpověď známa.

Pokud nebude povolena výjimka pak podle protiepidemických opatřeních se mohou ve vnitřních prostorách konat hromadné akce s následujícím maximálním počtem účastníků: 1 PES = max. 100 osob uvnitř • 2 PES = max. 50 osob uvnitř • 3 PES = max. 10 osob uvnitř • 4 PES = max. 6 osob uvnitř.

Zde uvádíme harmonogram valných hromad 2021 a účast v minulém roce, z níž lze odvodit, za jakých epidemiologických podmínek by se mohly uspořádat, pokud nebude povolena výjimka.

Pozvánka na rok 2021 Účast v roce 2020
5. ledna – Hradec Králové 119 členů – z toho výbor 9 osob
6. ledna – Jihlava 60 členů – z toho výbor 7 osob
7. ledna – Pardubice 104 členů – z toho výbor 6 osob
Plzeň - 11. ledna ZRUŠENO –

ZMĚNA TERMÍNU 15. února

156 členů – z toho výbor 7 osob
13. ledna – České Budějovice 147 členů – z toho výbor 9 osob
14. ledna – Ústí nad Labem 106 členů – z toho výbor 10 osob
18. ledna – Olomouc 125 členů – z toho výbor 7 osob
19. ledna – Ostrava 155 členů – z toho výbor 9 osob
20. ledna – Zlín 99 členů – z toho výbor 5 osob
21. ledna – Brno 135 členů – z toho výbor 12 osob
26. ledna – Karlovy Vary 59 členů – z toho výbor 5 osob
28. ledna – Liberec 68 členů – z toho výbor 9 osob
2. února – Praha 336 členů – z toho výbor 10 osob

Pokud bude účast obdobná jako v předchozích letech, pak pouze ve třech oblastech – konkrétně v Jihlavě, Karlových Varech a Liberci – by se za nejpříznivějších podmínek označených PES 1 mohla valná hromada uskutečnit. Více než 100 autorizovaných osob se schází v devíti oblastech, tzn. že v těchto oblastech by se nemohla valná hromada konat ani za těch nejpříznivějších podmínek označených PES 1.