Liniovému zákonu zatím chybí prováděcí vyhláška

K datu nabytí účinnosti chybí prováděcí vyhláška o podrobnosti obsahu dokumentace, na kterou se odkazuje a která je nezbytná pro slibované zrychlené povolování dopravních staveb. Není náhodou systémová chyba i v projednávání a schvalování právních předpisů, když zákon (jeho novela), který byl podpořen skrz celé politické spektrum, spatřil světlo světa po dvou letech od data rozeslání do mezirezortu?

Zákonem č. 403/2020 Sb. byla přijata novela zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, a dalších souvisejících zákonů, zejména zákona na ochranu přírody, správního zákona a dalších. Všechny změny začnou platit od 1. ledna 2021. Novelizaci předkládalo Ministerstvo dopravy spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Poslaneckou sněmovnou byl návrh novely schválen 29. září 2020 poté, co jí ho na konci července vrátil Senát. Byla přijata ve sněmovní verzi, připomínky Senátu nebyly akceptovány. Cílem novely je zkrátit dobu přípravy strategických dopravních staveb zhruba o třetinu až polovinu ze stávajících někdy i 13 let. Předchozí novela, která byla se stejným cílem schválena v roce 2018, umožnila výkup až za osminásobek odhadní ceny (viz Z+i č. 4/2018), neřešila však dostatečně otázku vyvlastnění.

Dne 27. června 2018 proto schválila vláda Andreje Babiše finální verzi Programového prohlášení vlády České republiky. V oblasti DOPRAVA za zmínku stálo: Připravíme koncepční změnu stavebního práva v oblasti prioritních infrastrukturních staveb. Upravíme a doplníme zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury a připravíme zákon o liniových stavbách tak, aby se zjednodušilo schvalování veřejně prospěšných staveb, omezilo obstrukční chování při povolovacích procesech dopravních staveb a snížila se nadbytečná byrokratická zátěž v rámci povolovacích procesů.

Nový liniový zákon předpokládá zjednodušení dokumentace a odkazuje se na vyhlášku, kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury. Ta však zatím není schválena. Přestože je ČKAIT oficiální připomínkové místo a tato oblast je spjatá s činností autorizovaných osob, oficiálně k připomínkám vyzvána nebyla. I tak ČKAIT na Ministerstvo dopravy ČR zaslala 24 zásadních a 10 doporučujících připomínek. Výsledek vypořádání není k dispozici. Mezirezortní připomínkování bylo ukončeno 22. října 2020, další informace k dnešnímu dni nemáme.

Aktuálně rezort dopravy staví celkem 253,8 km nových dálnic a silnic I. třídy, z toho dálnic na zelené louce 127,7 km, k tomu modernizace D1 v délce 71,0 km a 55,1 km jsou silnice I. třídy. Nejvíce rozestavěnými dálničními stavbami jsou modernizace brněnské D1, stavba pardubické D35, hradecké D11 a jihočeské D3. Podrobnosti k jednotlivým stavbám najdete v interaktivní mapě www.mdcr.cz.

Průběh projednávání a schvalování novely zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací
31. 10. 2018 – 18. 11. 2018 připomínkové řízení
od 25. 2. 2019 projednávání v pracovních skupinách LRV
22. 3. 2019 materiál zařazen na jednání LRV
29. 10. 2019 změna verze pro jednání vlády
31. 10. 2019 materiál zařazen na jednání vlády
4. 11. 2019 materiál stažen z jednání vlády
19. 11. 2019 změna verze pro jednání vlády
25. 11. 2019 materiál projednán na jednání vlády
10. 12. 2019 materiál zaevidován v PSP jako ST č. 673
29. 1. 2020 1. čtení v PSP
6. 2. 2020 Hospodářský výbor PSP přerušil projednávání
19. 5. 2020 Hospodářský výbor PSP vydal usnesení s pozměňovacími návrhy
2. 6. 2020 2. čtení v PSP
3. 6. 2020 3. čtení v PSP
29. 6. 2020 materiál postoupen do Senátu jako SeT č. 289
23. 7. 2020 materiál projednán Senátem
27. 7. 2020 Senát materiál vrátil s pozměňovacími návrhy do PSP
29. 9. 2020 opětovné schvalování v PSP
1. 10. 2020 návrh novely podepsal prezident
13. 10. 2020 Novela zákona zveřejněna ve Sbírce zákonů pod. č. 403/2020 Sb.
1. 1. 2021 účinnost

Více o liniovém zákoně v předchozím článku: Hlavní přínosy novely „liniového zákona“