Spolupráce oblasti Ostrava se středními a vysokými školami

Oblastní kancelář Ostrava dlouhodobě spolupracuje a udržuje úzké kontakty se středními školami stavebními na území Moravskoslezského kraje a Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, a to s Fakultou stavební, Fakultou strojní a Fakultou bezpečnostního inženýrství.

V rámci popularizace technických oborů se účastníme dnů otevřených dveří, nabízíme přednáškovou činnost či poskytujeme odborné publikace ČKAIT. Jedna z intenzivně spolupracujících středních škol je Střední průmyslová škola stavební v Havířově. Před více než dvěma lety jsme v Z+i č. 1/2018 informovali o získávání zahraničních zkušeností středoškolských studentů v rámci odborné stáže ve španělské Seville. Také v letošním roce, i přes komplikace s covidem-19, se studenti této průmyslové školy zúčastnili programu ERASMUS+ (vzdělávací mobilita jednotlivců – odborné vzdělávání a příprava) s náplní EKOARCHITEKTURA. Vzdělávání šestnácti studentů a dvou pedagogů probíhalo v krásném přístavním městě Málaga na jihu Španělska. Koronavirus zkrátil pobyt žáků téměř o týden, přesto ve své praxi zvládli vstřebat velkou část předem stanovené náplně.

V praktických cvičeních se seznámili s návrhem bioklimatické stavby, ve svém projektu hledali nejvhodnější varianty s omezením škodlivého dopadu na životní prostředí. Dokázali jasně a srozumitelně představit výsledky své práce, s instruktorem komunikovali v angličtině nebo španělštině. Ve své praxi využívali AutoCAD, SketchUp, ale také poznali program V-Ray. Jedná se o špičkový 3D vykreslovací software, který obsahuje všechny nástroje potřebné pro tvorbu profesionálních a fotorealistických vizualizací i animací ve SketchUpu. Plná integrace V-Ray do prostředí SketchUpu zajišťuje bezproblémové používání a snadné ovládání. Ve svém volném čase poznali i pamětihodnosti města Málaga, např. katedrálu de la Encarnación de Málaga z 16. a 18. století, zříceninu hradu Castillo de Gibralfaro, z níž je nádherný výhled na město i Středozemní moře, či památku z 9. století Alcazaba de Málaga, pod kterou se nachází pozůstatky římského divadla. Zajímavostí města je také moderní muzeum Pompidou Centre, které má podobu velké skleněné krychle. Všichni účastníci si z odborné stáže odnesli nejen absolventské certifikáty, ale zejména řadu nových poznatků a zajímavých zážitků.