Jubileum 80 let - Ing. Jiří Skyva

Jubileum 80 let - Ing. Jiří Skyva

Projektant ocelových konstrukcí a zakládající člen ČSSI a ČKAIT je brněnský rodák. Po ukončení studia na Vysoké škole technické v Brně pracoval pro mostárnu v Hustopečích a v Průmyslových stavbách v Brně. V roce 1991 založil projektovou firmu IK Skyva s.r.o., dosud je ve firmě jednatelem a vedoucím projektů. Firma zpracovala pozoruhodný objem projektových a výrobních dokumentací, z nichž si zaslouží vyjmenovat ocelové konstrukce pro jadernou elektrárnu v Dukovanech a konstrukce specializovaných hal pro energetiku a výrobu v Česku, Slovensku, Anglii, Polsku, Bělorusku a Chorvatsku. Každá z projektovaných staveb měla odlišné zadání a provedení, mnohé mimořádných rozměrů.

Jubilantovo pracovní nasazení si zaslouží úctu. Kromě podnikatelské aktivity je předsedou pobočky ČSSI v Brně. V jeho životní kariéře dominuje statečnost a odvaha k prosazení stavovských zájmů inženýrů a k tomu náleží zejména angažovanost pro ČSSI v době, na kterou neradi vzpomínáme. V době, kdy podobné činnosti byly předmětem pronásledování, tato inženýrská organizace poskytovala jedinečný prostor pro svobodnou výměnu informací a společenský život. Životní dráha Ing. Jiřího Skyvy je příkladem a odpovědí na současný stálý nedostatek kvalitních funkcionářů do našich organizací. Vážíme si jubilantova pozoruhodného pracovního a společenského úspěchu a přejeme mu dlouhá léta v plném zdraví.

 

Ing. Miroslav Loutocký
oblast ČKAIT Brno