Jubileum 80 let - Ing. Karel Kocina

Jubileum 80 let - Ing. Karel Kocina

Soudní znalec a odborník na stavební hmoty a pozemní stavby se narodil v Trhových Svinech. Ve Volyni absolvoval Střední průmyslovou školu, obor technické zařízení budov. Následovala Fakulta pozemního stavitelství a architektury v Praze a postgraduální studium ekonomiky. Jeho první zaměstnání bylo v Železniční průmyslové výrobě, závod Nové Hrady, kde začínal jako mistr a končil ve funkci ředitele. V roce 1971 nastoupil do Okresního stavebního podniku v Českých Budějovicích, kde zaváděl nové technologie a materiály. Za jeho vedení podnik získal řadu ocenění Ministerstva stavebnictví a Jihočeského kraje. Tato činnost ho přivedla do Vědecko-technické společnosti. Do svých 67 let pracoval jako ředitel na závodě Sloupárna v Majdaleně. Za jeho působení došlo k rozšíření výrobního sortimentu, výroby sloupů vyššího vrcholového tahu, trafostanic, regulačních stanic plynu, rozvodných pilířů elektro a řada výrobků byla uplatněna při rekonstrukci železničního koridoru. Od roku 1996 je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby. Je soudním znalcem v oboru stavební hmoty a stavby obytné. Aktivně pracuje ve výboru oblastní pobočky Českého svazu stavebních inženýrů České Budějovice, kde od letošního roku vykonává funkci předsedy. Velký podíl má rovněž na realizaci soutěžní přehlídky PRESTA jižní Čechy.

Velkou zálibou a koníčkem je létání s ultralehkým letadlem. Pravidelně se účastní navigačních soutěží pořádané svazem na letištích v rámci republiky. Jubilantovi přejeme šťastná přistání a co nejvíce zdraví k vykonávání jeho bohaté činnosti.

 

výbor oblasti ČKAIT České Budějovice