Liniový zákon č. 416/2009 Sb. – úplné znění k 1. 1. 2021

Vydavatel: Informační centrum ČKAIT, s.r.o., Praha, 2020

Obsahem publikace je nové úplné znění zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. Původní znění tohoto zákona z roku 2009 bylo poměrně subtilní a řešilo potřebu urychlení výstavby a procesu projednávání ve správním řízení a vyřízení majetkoprávních vztahů. Následnými novelizacemi byla působnost zákona rozšiřována o stavby vodní infrastruktury, energetické infrastruktury a nakonec i infrastruktury elektronických komunikací. Obsahově zákon postupně, zejména v posledních 4 letech, robustně nabýval na obsahu tak, že nyní působí zejména vedle stavebního zákona a zákona o vyvlastnění jako významná a poměrně komplexní speciální úprava pro vybrané infrastrukturní stavby. Poslední novelou byla proto do názvu tohoto zákona doplněna sjednocující slova „liniový zákon".