Ing. Vladimír Sochor

  • Nejasnosti v provádění nového energetického auditu

    Hlavní otázkou je, do kdy mají subjekty podle § 9 odst. 2 a 3 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 406/2000 Sb.) naplnit povinnost provést nový energetický audit. Odbor energetické účinnosti a úspor Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) a Státní energetické inspekce (SEI) proto vydaly 15. října 2020 společné stanovisko k praktické implementaci těchto vybraných ustanovení.

  • Od letošního roku se musejí průběžně vzdělávat i energetičtí specialisté

    Společné stanovisko odboru energetické účinnosti a úspor Ministerstva průmyslu a obchodu a Státní energetické inspekce k zahájení nového způsobu naplňování povinností aktualizačního průběžného vzdělávání energetických specialistů podle § 10a odst. 5 zákona č. 3/2020 Sb., co se týče výběru a zařazování vzdělávacích akcí do průběžného vzdělávání energetických specialistů.