Ing. Martin Kolovratník

  • Hlavní přínosy novely „liniového zákona“

    Od ledna 2021 nabude účinnosti novela tzv. liniového zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací a souvisejících zákonů, která přináší změny zejména při získávání nemovitostí potřebných pro uskutečnění liniových staveb. Podle zpravodaje tohoto zákona Martina Kolovratníka se zkrátí přípravy staveb v některých případech až o šest let!