20 let činnosti Informačního centra ČKAIT, s.r.o.

Dne 15. září Informační centrum ČKAIT, s.r.o., připomnělo svým příznivcům, a to nejen členům ČKAIT, ale i sobě, 20 let od doby, kdy bylo rozhodnutím Představenstva ČKAIT založeno pro potřebu publikační činnosti, a to nejen pro členy ČKAIT, ale i pro širokou odbornou veřejnost.

K 1. lednu 2020 získalo IC ČKAIT právní subjektivitu. Od roku 2015 je IC vydavatelem ročenky Inženýrská komora a Zpráv a informací ČKAIT. Od 1. ledna 2016 vydává časopis Stavebnictví. Kromě zajišťování řady dalších činností se IC ČKAIT, s.r.o., postupně stává významným vydavatelským domem. V úvodu večera přivítala hosty jménem Informačního centra ČKAIT ředitelka Ing. Šárka Janoušková. Ve svém krátkém vystoupení připomněla nejen dosavadní rozsáhlou činnost, ale poděkovala za odvedenou práci jeho dřívějším i současným pracovníkům.

Oslavou 20. výročí založení se stal koncert vynikajících umělců houslisty Jaroslava Svěceného a klavíristky Lucie Tóth ve Velkém sále Novoměstské radnice na Karlově náměstí v Praze 2. Oba předvedli unikátní koncertní vystoupení. Jaroslav Svěcený zahrál skladby z vybraně zvoleného repertoáru na dvou vzácných historických nástrojích, Lucie Tóth na znamenitém a dobře naladěném klavíru zaujala nejen vynikajícím kvalitním doprovodem houslových koncertů, ale i sólovým výkonem. Organizátoři měli při přípravě koncertu obavy, zda se Velký sál v covidové době dostatečně naplní. Nakonec byl sál naplněn přiměřeně a mohli být rádi, že počet posluchačů nepřekročil v té době povolených 90 účastníků. Koncert skončil opravdu velikými ovacemi a poděkováním oběma umělcům, kteří v průběhu závěrečné číše vína s účastníky diskutovali a zájemcům se podepisovali ještě dlouhou dobu. Myslím, že oslava 20. výročí proběhla důstojně.