Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

Úplné znění k 1. 12. 2018
Vydavatel: Informační centrum ČKAIT, s.r.o., Praha, 2019
Formát A5, vazba V2, 72 stran

Publikace uvádí úplné znění vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Vyhlášku vydalo Ministerstvo dopravy jako prováděcí předpis stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu). Vyhláška stanovuje rozsah a obsah projektové dokumentace pro letecké stavby, stavby drah a staveb na dráze a stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací. V návaznosti na novelu stavebního zákona, provedenou zákonem č. 225/2017 Sb., byla tato vyhláška novelizována vyhláškou č. 251/2018 Sb. Doplňuje tak publikaci „Novela stavebního zákona – Prováděcí předpisy“, vydanou v červnu 2018.

Autorizované osoby v oborech dopravní stavby, mosty, geotechnika a městské inženýrství mohou dostat tuto publikaci zdarma. Kniha je k vyzvednutí na jednotlivých oblastních kancelářích. Nabídka platí do vyčerpání zásob.