Stavba roku Zlínského kraje 2019

Revitalizace kolonády, haly Vincentka a navazujících objektů v Luhačovicích (foto: oblast ČKAIT Zlín)
Revitalizace kolonády, haly Vincentka a navazujících objektů v Luhačovicích (foto: oblast ČKAIT Zlín)

Do již osmnáctého ročníku soutěže Stavba roku Zlínského kraje se přihlásilo 49 staveb. Jedno z nejvyšších ocenění Cenu hejtmana získala Revitalizace kolonády, haly Vincentka a navazujících objektů v Luhačovicích.

Letošní soutěž Stavba roku Zlínského kraje 2019 se vymykala všem předchozím ročníkům. Tradičně měly být výsledky vyhlašovány v měsíci květnu. Kvůli hygienické situaci odborná porota všechny stavby navštívila až v červnu. Ceny byly předány 15. září 2020 na slavnostním večeru na zámku v Holešově, kterého se zúčastnili zástupci soutěžících, politické reprezentace a stavební veřejnosti Zlínského kraje.

Patnáctičlenná porota hodnotila stavby realizované a dokončené stavebními firmami Zlínského kraje v roce 2019. V porotě pracovali zástupci organizátorů z krajské organizace Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR, čtyři autorizované osoby ČKAIT a odborní poradci z řad architektů a vedení Zlínského kraje. Soutěž je rozdělena do sedmi kategorií. V každé ze sedmi kategorií byla udělena hlavní cena a dále několik čestných uznání. Svoji cenu udělil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek a také členové Syndikátu novinářů Zlínského kraje.

Každoročně je nejvíce obsazovaná kategorie občanských staveb, letos jich bylo 13. Následovala kategorie staveb realizovaných zlínskými firmami mimo Zlínský kraj, bylo jich celkem osm od Šumperku přes Svitavy, Vyškov, Brno, Rakovník až po Prahu. Raritou byla přístavba hotelu v Paříži. V posledních letech je realizováno také hodně průmyslových, dopravních, inženýrských a ekologických staveb. Do obou těchto kategorií bylo přihlášeno po šesti stavbách. Po čtyřech stavbách byly obsazeny bytové a rodinné domy. I letos se účastnily památkově chráněné stavby. Prohlídka všech realizací odbornou porotou trvala téměř pět dnů a končila vždy v pozdních odpoledních hodinách. Byla patrná pečlivá příprava stavebníků zejména z oblasti samosprávy a podnikatelských subjektů.

Soutěž středních škol

Letos byla opět uspořádána soutěž středních průmyslových škol stavebního směru, které se účastnili studenti ze Zlína, Valašského Meziříčí a Starého Města, kteří navrhovali bytové domy v Uh. Hradišti. Hlavním cílem soutěže je zapojit studenty do řešení konkrétních úkolů v rámci Zlínského kraje a seznámení odborné i laické veřejnosti s jejich pracemi. Úkolem studentů bylo zpracovat návrh novostavby bytového domu, respektive skupiny tří bytových domů, které by ve formě opakovaného návrhu doplnily stávající obytnou strukturu na pozemcích města Uherské Hradiště ve Svatováclavské ulici. O ocenění „Studentská práce roku 2019“ usilovalo celkem 18 studentů. Odborná porota soutěže vyhodnotila jednotlivé studentské práce a osm nejlepších navrhla k postupu do finále, kde studenti svoje práce obhajovali. Na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku Zlínského kraje 2019 byli autoři vítězných prací vyhlášeni a oceněni finančním obnosem. Jako nejlepší byla vyhodnocena práce Ondřeje Adamce ze SPŠS Valašské Meziříčí, 2. místo obsadil Tomáš Červenka ze SPŠ Zlín a o dvě třetí místa se podělili Nela Vávrová ze SPŠ Zlín a Martin Pančocha ze SOŠ a Gymnázia Staré Město. Na slavnostním vyhlášení výsledků bylo rovněž oceněno pět učňů za nejlepší umístění v odborných soutěžích řemeslných oborů za rok 2019 na celorepublikové úrovni v oborech tesař, truhlář, instalatér a montér suchých staveb.

Revitalizace kolonády, haly Vincentka a navazujících objektů v Luhačovicích

Revitalizace kolonády, haly Vincentka a navazujících objektů v Luhačovicích (foto: oblast ČKAIT Zlín)

 • Ocenění: cena hejtmana Zlínského kraje
 • Stavebník: Lázeňská kolonáda Luhačovice, o.p.s.
 • Projektová dokumentace: S-projekt plus, a.s.
 • Zhotovitel: 3V & H, s.r.o.
 • Stavbyvedoucí: Petr Bartek, DiS.
 • Architekt: Ing. arch. Mirka Chmelařová
 • Finanční náklady: 77,3 mil. Kč
 • Realizace: 09/2018–10/2019

Rekonstrukce představuje unikátní obnovu kulturní památky – pozdně funkcionalistického komplexu od architekta Oskara Pořísky v památkově chráněném lázeňském centru Luhačovic. Tvoří jej tři vzájemně propojené objekty – hala Vincentka, Velká kolonáda a Malá kolonáda. Památka byla nejenom uvedena do původního stavu, ale zároveň se podařilo rozšířit také možnosti jejího využití zpřístupněním nových dříve uzavřených míst. Všechny skleněné prvky v hale i na kolonádě byly demontovány, repasovány a navráceny do původní podoby z roku 1949. V hale Vincentka bylo položeno 390 m2 nové mozaikové dlažby, zrekonstruováno 12 vitrážových oken a 14 sloupů a položeno 530 betonových desek. Na kolonádě byla položena přesná replika celkem 1270 m2 původní mozaikové dlažby. Kompletní opravou prošla také střecha kolonády i haly Vincentka. Byla vybudována nová kanalizace, zpevněny opěrné stěny za kolonádou, opraveny chodníky a proběhly další terénní úpravy.

Multifunkční areál Zubří

 • Ocenění: hlavní cena v kategorii Stavby občanské vybavenosti
 • Stavebník: Město Zubří
 • Projektová dokumentace: CENTROPROJEKT GROUP a.s.
 • Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s.
 • Stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Klímek
 • Architekt: Ing. arch. Jaroslav Ševčík
 • Finanční náklady: 108,4 mil. Kč
 • Realizace: 04/2018–08/2019

V lokalitě zchátralého letního koupaliště je nově realizován moderní volnočasový areál s velmi širokou nabídkou relaxačních, sportovních a společenských aktivit, která obsahuje venkovní koupaliště, wellnes, dvě moderní kuželkářské dráhy, fitcentrum s posilovnou, kavárnu s nabídkou zákusků, snídaňového a polévkového menu a velmi zdařilý dětský koutek. Hlavní budova v konceptu horizontální hmoty vytváří příjemnou uliční frontu obytné zástavby s krytým nástupem do atraktivní letní části areálu s bazény, vodními prvky, šatnovým zázemím a dalším sezónním vybavením. Čistá architektonická forma stavby i interiérového řešení jsou dalšími hodnotami spolu s kvalitou provedení stavebních a řemeslných prací, použitých materiálů a prvků vybavení. Technicky je areál navržen tak, že umožňuje budoucí výstavbu krytého bazénu. Občané Zubří si již za krátkou dobu provozu multifunkční areál velmi oblíbili a určitě zvýšil kvalitu jejich života.

Hirschman 2 výrobní závod Vsetín

 • Ocenění: hlavní cena v kategorii Průmyslové a zemědělské stavby
 • Stavebník: Hirschmann Czech s.r.o.
 • Projektová dokumentace: CENTROPROJEKT GROUP a.s.
 • Zhotovitel: PSG Construction a.s.
 • Stavbyvedoucí: Radek Divoký, Bc. Martin Slovák, Jaroslav Válek, David Jonák
 • Architekt: Ing. arch. Petr Hovořák
 • Finanční náklady: 450,0 mil. Kč
 • Realizace: 03/2018–09/2019

V průmyslové zóně Vsetín-Bobrky byl realizován na asymetrické trojúhelníkové parcele nový výrobní, montážní a expediční areál připravený podle standardů celoevropské iniciativy Industry 4.0. Nový závod výrobce plastových komponentů pro automobilový průmysl představuje nejmodernější trend vysoce automatizované výroby a všech doprovodných procesů. Dominantou je výrobní hala o ploše téměř 5 tisíc metrů čtverečních s výškou 11,3 m, na níž navazuje zvýšená hmota plně automatického bezobslužného skladu s robotickým zakladačem.
Z východní strany je nižší dvojpodlažní administrativní budova výšky 9,9 m s předstupujícím 2. podlažím. Tato část technickoadministrativních pracovišť, zázemí pro zaměstnance včetně závodní jídelny na hotelové úrovní, vstupní a jednací prostory jsou velmi progresivní a exkluzivní. Kvalita interiérového řešení, materiálů, vybavení včetně provedení vytváří pracovní prostředí vysokého reprezentativního standardu. Dopravní logistika je do detailu promyšlená. Celková realizace je příkladem vyváženého spojení funkcionality, konstrukce a estetiky, v níž je i místo pro zeleň a nakládání s dešťovými vodami. Svým výrazem symbolizuje dynamiku, využívání moderních technologií a inovativní přístupy investora.

Rekonstrukce mostu M1 přes železniční trať a místní komunikaci, ul. Nadjezd, Otrokovice

 • Ocenění: hlavní cena v kategorii Dopravní, inženýrské a ekologické stavby
 • Stavebník: Město Otrokovice
 • Projektová dokumentace: IM-Projekt, s.r.o.
 • Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
 • Stavbyvedoucí: Bohdan Petura, Vítězslav Volný
 • Autor díla: Ing. Martin Vašák
 • Finanční náklady: 113,8 mil. Kč
 • Realizace: 02/2019–11/2019

Bytový dům „Jižní byty“, Rožnov pod Radhoštěm

 • Ocenění: hlavní cena v kategorii Domy pro bydlení
 • Stavebník: EP Development RPR
 • Projektová dokumentace: EP Rožnov, a.s.
 • Zhotovitel: EP Rožnov, a.s.
 • Stavbyvedoucí: Vladimír Václavík
 • Architekt: Ing. arch. Veronika Kolmačka Ottopalová
 • Finanční náklady: 73,0 mil. Kč
 • Realizace: 05/2018–07/2019

Stavební úpravy rodinného domu č. p. 260, Uherské Hradiště

 • Ocenění: hlavní cena v kategorii Rodinné domy
 • Projektová dokumentace: Ing. arch. Tomáš Hruška
 • Zhotovitel: MiSta stavební společnost s.r.o.
 • Stavbyvedoucí: Milan Chlachula
 • Architekt: Ing. arch. Tomáš Hruška
 • Realizace: 10/2016–09/2019

Sportovní centrum FC Strání

 • Ocenění: hlavní cena v kategorii Realizace rozvojových projektů měst a obcí
 • Stavebník: obec Strání a FC Strání z.s.
 • Projektová dokumentace: Ing. Jan Benešík, Ing. Josef Grebík
 • Zhotovitel: Rellcon, s.r.o.
 • Stavbyvedoucí: Mojmír Novák
 • Architekt: Ing. arch. Lenka Golienová
 • Finanční náklady: 18,8 mil. Kč
 • Realizace: 06/2018–03/2019

Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník

 • Ocenění: hlavní cena v kategorii Stavby realizované mimo území Zlínského kraje
 • Stavebník: město Rakovník
 • Projektová dokumentace: CENTROPROJEKT GROUP a.s.
 • Zhotovitel: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a MORAVOSTAV Brno a.s.
 • Stavbyvedoucí: Ivan Valenta
 • Architekt: Ing. arch. Viktor Drobný, Ing. arch. Martin Kabriel
 • Finanční náklady: 191,7 mil. Kč
 • Realizace: 11/2017–11/2019

Polyfunkční dům Mladcová

 • Ocenění: cena syndikátu novinářů
 • Stavebník: TEZACA REAL s.r.o.
 • Projektová dokumentace: Ing. Pavel Ohnoutek
 • Zhotovitel: Navláčil stavební firma, s.r.o.
 • Stavbyvedoucí: Ing. Ivo Kadlec
 • Architekt: ak. Soch. Luděk Del Maschio
 • Finanční náklady: 12,5 mil. Kč
 • Realizace: 07/2018–07/2019

 

Více na stavbaroku.zlin.cz.