Ing. Josef Pumpr

  • Liniové stavby v Jihočeském kraji

    Dostavba dálnice D3 se přibližuje k rakouským hranicím. Zatím je v provozu 70 km z celkových 170 km. Komplikace kvůli podzemní vodě na kilometrovém tunelu Pohůrka v úseku Úsilné – Staré Hodějovice způsobily zpoždění prací o téměř rok a půl.