ČKAIT spustila nový PROFESIS

Nový portál profesis.ckait.cz je moderní, přehledný, veřejný a responsivní. Nabízí nejen dokumenty systému předchozího (červeného), ale rozšířil se i o nové možnosti a nabídky.

Portál Profesního informačního systému ČKAIT, který existoval v téměř nezměněné podobě již od roku 2011, bylo potřeba přizpůsobit rychle se měnícím požadavkům a potřebám uživatelů. Proto byl v průběhu roku 2020 vyvinut nový portál, který byl spuštěn do zkušebního provozu 14. prosince 2020. Systém je založen na otevřeném softwaru, který je responsivní a umožňuje uživatelům přístup k informacím z počítače, tabletu i chytrého telefonu kdekoli bez omezení.

Nový PROFESIS je úzce propojen s webem Komory, a to podobným designem s prezentací staveb oceněných Cenou Inženýrské komory, komorovými barvami (modrá a zlatá), adresou profesis.ckait.cz, informacemi a odkazy na portál ČKAIT.

Právní předpisy bez hesla pro všechny uživatele

Nový portál nabízí i nadále propojení textů s právními předpisy a jejich citovanými částmi. Nově ale umožňuje přístup bez nutnosti registrace a zadávání hesla všem uživatelům – autorizovaným osobám, odborné i laické veřejnosti, studentům a dalším. Registrace není nutná nově ani pro přístup k právním předpisům! Dočasně je systém PROFESIS napojen na veřejný portál zakonyprolidi.cz, jehož užívání a nabídka služeb se řídí podmínkami provozovatele tohoto portálu. Po spuštění ostré otestované verze portálu e-Sbírka, kterou připravuje ministerstvo vnitra, bude dalším krokem přesměrovat odkazy na právní předpisy v systému PROFESIS na tento nový portál. (Pozn.: Platí pro situaci, kdy toto bude e-Sbírka umožňovat, jinak zůstane zdrojem právních předpisů portál zakonyprolidi.cz.)

Technické normy – přístup nezměněn

Nezměněn zůstává přístup k technickým normám. Také nový PROFESIS umožňuje přístup k rejstříkovým (veřejným) údajům o ČSN na portálu agentury ČAS. Smluvním partnerům agentury ČAS, tedy uživatelům, kteří mají předplacený přístup do systému ČSN online, nadále umožní přímé zobrazení celého textu normy ve formátu PDF.

Z PROFESISu je také přímý přístup na stránku systému ČSN online – Sponzorované normy, kde je možné zobrazení norem, které jsou tzv. zdarma. Nutná je jednoduchá registrace.

Podmínky přístupu k technickým normám (vč. sponzorovaných norem) na portálu ČSN online určuje jeho provozovatel – Česká agentura pro standardizaci (ČAS). ČKAIT není oprávněna zprostředkovávat přístup k plným zněním textů českých technických norem.

Rychlý přehled o nejdůležitějších událostech

Novinkou systému je rubrika Aktuality, která přináší vybrané aktuální informace týkající se výkonu činnosti autorizovaných osob, informace z prostředí stavebnictví, právních předpisů apod. Součástí rubriky je RSS systém, díky němuž může být zájemce informován o novinkách.

Snadná filtrace informací a fulltextové vyhledávání

Dokumenty v PROFESISu jsou přehledně rozděleny podle zdroje (tvůrce) a oboru autorizace. Zdroji jsou v tomto systému: ČKAIT prostřednictvím dokumentů schválených Radou pro podporu rozvoje profese, orgány veřejné správy, převážně ministerstva, a další organizace, např. vysoké školy, výzkumná centra nebo odborné organizace. Veškeré dokumenty PROFESISu jsou zařazeny také do příslušných oborů autorizací a specializací. Uživatel webu tak může jednoduše vyhledat veškeré dokumenty, které se týkají příslušného oboru. Samozřejmostí systému je fulltextové vyhledávání s tzv. našeptáváním, které uživatelům velmi usnadní získávání požadovaných informací.

Jedinečný, nikoliv jediný zdroj informací

Závěrem si dovolujeme připomenout, že systém PROFESIS vytváří ČKAIT již od roku 2003, zpočátku pouze formou tištěných publikací. Cílem systému není postihnout celou problematiku výstavby, ani být jedinou a předepsanou možností výkonu činnosti autorizovaných osob, dokumenty nejsou ani závazným výkladem právních předpisů. Cílem je postihnout zejména „bílá místa“ v aplikaci právních předpisů při navrhování a provádění staveb, a to v souvislostech předpisů veřejnoprávních (předpisy stavebního práva) a soukromoprávních (občanský zákoník a další).

Výzva členům

PROFESIS je tvořen jako otevřený, průběžně aktualizovaný a doplňovaný systém, jehož obsahem a účelem je popis optimálních postupů autorizovaných osob. Vyzýváme odborníky, kteří jsou ochotni vytvořit autorský text pro systém PROFESIS, aby se spojili s vedoucími profesních aktivů pro příslušný obor autorizace anebo přímo se Střediskem vzdělávání a informací. Oslovení předloží váš návrh Radě pro podporu rozvoje profese.

Kontakt pro návrhy, připomínky a dotazy: profesis@ckait.cz.

 

Ing. Dominika Hejduková
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT

Ing. Jindřich Pater
předseda Rady pro podporu rozvoje
profese a místopředseda Představenstva ČKAIT