Ing. Miroslav Čermák

Ing. Miroslav Čermák

80 let (* 14. června 1941, Šlapanice)

Blahopřejeme k jubileu. Miroslav Čermák je odborník na pozemní stavitelství, který se mimořádně se zasloužil o rozvoj regionální sekce Morava.

Je kandidátem věd, odborníkem v pozemním stavitelství. V letech 1990 až 1992 působil v přípravném výboru pro obnovení činnosti Komory na pozici pověřence pro spolupráci s exekutivou, samosprávou a garanta pro informační činnost. Po vzniku ČKAIT byl zvolen prvním místopředsedou představenstva Komory, předsedou oblasti ČKAIT Brno a předsedou regionální sekce Morava. Institucionální problematiku vytvářející se Komory řešil na konzultacích s oblastmi ČKAIT Jihlava, Olomouc, Ostrava a Zlín, takže na jednání představenstva Komory přinášel diskutované konzistentní návrhy, které byly představenstvem respektovány. V Brně vybudoval zkušební místo pro zkušební komise autorizačních zkoušek a činnost autorizační rady. Zasloužil se o koupi a opravu tamějšího domu na adrese Vrchlického sad 2, ve kterém působí ČKAIT dosud.

Na Vysokém učení technickém v Brně působil ve Vědecké radě Fakulty stavební. V době činnosti jubilanta ve funkcích v Brně byla Komora autoritou ceněnou na odborných a vysokých školách, v brněnské státní správě i samosprávě a rovněž ve Vídni v rakouské Spolkové komoře architektů a inženýrů-konzultantů a v Rakouském svazu inženýrů a architektů (ÖIAV). Spolupráce s Vídní vyústila v exkurze, velmi dobře hodnocené členy, a kontakty vždy na vysoké úrovni. Jubilant je jednatelem společnosti vyrábějící hliníkové a plastové konstrukce pro pozemní stavby a regenerace bytových domů i občanských staveb. Jeho firma má stabilní dobrou pozici na trhu v ČR. V Modřicích u Brna postavil a vybavil moderní výrobní technologický areál s halami a manipulačními plochami. Jeho firma podporuje kulturní a humanitární akce.

Je pro něj příznačný přátelský úsměv ve tváři i spartánský životní styl, což je nesporně zdrojem energie pro jeho výkony i v současnosti. K dovršení vzácného jubilea upřímně blahopřejeme a připojujeme se ke všem gratulantům s přáním pevného zdraví do dalších let.