Proč je dostavba hlavního sídla ČKAIT v Praze důležitá?

Řezopohled C-C
Řezopohled C-C

Zvýšil se nejen počet členů, ale i množství aktivit. Komora se stala významným partnerem státní správy a místem vzdělávání. Sídlo musí odpovídat cílům a významu naší profesní organizace.

Ohlédneme-li se za historií existence ČKAIT, po kterou je provázena touto nemovitostí, zjistíme, že se za tu dobu Komora dramaticky proměnila.

Nenarostl jen počet členů, o které se Komora „stará“ a zastupuje jejich zájmy, a s tím souvisící administrativní zátěž, ale významně se rozrostlo i portfolio aktivit, jimž se Komora jako organizace v zájmu svých členů věnuje (vzdělávací programy, propagace Komory, legislativní činnost apod.). V posledních letech začala Komora hrát významnou roli jako partner státní správy (připomínkové místo při tvorbě zákonů, spolupráce na prováděcích vyhláškách), technické normalizace (spolupráce s agenturou ČAS v oblasti technických norem a BIM) i dalších veřejných organizací.

V neposlední řadě se Komora rovněž začala aktivně angažovat v záležitostech autorizovaných osob ve veřejném prostoru. Všechny tyto aktivity s sebou přinášejí nutnost prezentace Komory jako důvěryhodné, nezávislé a nestranné organizace sdružující více než 32 000 členů. Jsem toho názoru, že stávající stav budovy ČKAIT v Sokolské ulici v Praze již výše uvedeným potřebám přestává stačit a je třeba s tím něco začít dělat. Nechme pro tentokrát stranou konkrétní technické a organizační požadavky související s provozem kanceláře Komory, oprostěme se od technického řešení rekonstrukce a jejího financování a zamysleme se pouze nad základními otázkami spjatými s modernizací sídla Komory.

ČKAIT potřebuje sídlo, které bude odpovídat významu Komory a cílům, jichž chceme jako profesní organizace dosáhnout. Je třeba si přiznat, že cíle nejsou nijak malé a k jejich dosažení je nutná spolupráce s celou řadou partnerů a organizací. Sídlo Komory rozhodně nemá být honosné, ale má být funkční, důstojné a důvěryhodné. Jinak řečeno má vyjadřovat Komoru takovou, jakou ji chceme mít, respektive jak chceme, aby ji vnímali ostatní.

Osobně se domnívám, že Komora by měla sídlit tam, kde má nejblíže k naplňování vytyčených cílům. Z tohoto pohledu bychom lepší umístění než v centru Prahy jen těžko hledali. Alternativa podnájmu je z mého pohledu nepřijatelná, stejně jako nedává v současnosti ekonomický smysl koupě nové nemovitosti v širším centru Prahy.

Rozumným východiskem ze stávající nevyhovující situace mi proto připadá modernizace nynější budovy, společně s případnou dostavbou dalších prostor podle potřeb Komory. Na závěr je nutno konstatovat, že modernizace hlavního sídla Komory musí být doprovázena i modernizací ostatních prostor Komory, tedy jak domu ČKAIT v Brně, tak i prostor oblastních kanceláří.