Statika staveb 2021 Plzeň

(foto: Patrik Biegun)
(foto: Patrik Biegun)

4. ročník mimořádně úspěšné konference Statika staveb Plzeň se koná již 14. září 2021.

Do letošního programu již 4. ročníku úspěšné konference jsou zařazeny nově i poznatky z účasti statiků na stavbách poškozených tornádem na jižní Moravě a problematika navrhování geotechnických konstrukcí.

Místo: Congress Center Parkhotel Plzeň, U Borského parku 2791/31, 301 00 Plzeň
Termín: úterý 14. září 2021 od 9.00 do 17.00 hod.

 Oblast ČKAIT Plzeň ve spolupráci s Informačním centrem ČKAIT, s.r.o., a aktivem Statika a aktivem Geotechnika při ČKAIT připravuje již čtvrtý ročník odborné konference s názvem Statika staveb 2021 Plzeň. Konference je určena pro projektanty, statiky a další odborníky, kteří se zabývají navrhováním, prováděním i dozorováním staveb a zejména nosných stavebních konstrukcí. Cílem konference je výměna poznatků se zaměřením na navrhování a posuzování nosných konstrukcí pozemních staveb a poukázání na dobré i špatné návrhové postupy a realizace.

Statika se týká každé stavby

Konference bude zaměřena na problematiku navrhování a posuzování nosných konstrukcí pozemních staveb. Nově je do programu zařazena i část věnovaná pouze problematice navrhování geotechnických konstrukcí připravená ve spolupráci s aktivem Geotechnika. Bude se věnovat rizikům při hlubinném zakládání v kontextu geotechnického průzkumu a významu správně provedeného geologického průzkumu. Do letošního programu jsou zařazeny i poznatky z účasti statiků na stavbách poškozených tornádem na jižní Moravě, které se týkají zejména organizace jejich práce v místě postiženém živelní katastrofou a z toho vyplývajících doporučení pro zděné stavby. V návaznosti na přednášky bude diskutován i stav navrhování a zatížení konstrukcí v kontextu připravovaných změn po roce 2021.

Program konference

Téma 1: Zatížení a zásady navrhování staveb

  • Současné trendy v betonovém stavitelství – doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D., vedoucí Katedry betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT v Praze
  • Zásady navrhování konstrukcí a novinky norem pro zatížení staveb v kontextu roku 2021 – doc. Ing. Jana Marková, Ph.D., Kloknerův ústav ČVUT v Praze
  • Novinky v navrhování a posuzování betonových konstrukcí podle EC2 – Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Katedra betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT v Praze
  • Posuzování průhybu železobetonových stropních panelů při dodatečném zatížení při přestavbách, zejména panelových domů – Ing. Michal Novák, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni

Téma 2: Stavby a tornádo

  • Tornádo a jeho účinky z pohledu meteorologa – zatím v jednání ČHMÚ, pracoviště Plzeň
  • Stavby po zásahu tornáda na jižní Moravě – stav a hodnocení staveb, organizace průzkumu a poznatky pro práci stavebních inženýrů a statiků – Ing. Ivan Koudelka, Ph.D., Ing. Jan Kasan, Ing. Rostislav Bílek
  • Tornádo a stavby na Moravě – doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D., VUT v Brně – videopřenos
  • Zvýšení odolnosti nízkopodlažních zděných staveb proti běžným i mimořádným účinkům a tornádo na jižní Moravě – Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.

Téma 3: Geotechnika

  • Rizika při návrhu a provádění hlubinných základů, požadavky na geotechnický průzkum – doc. Ing. Jan Masopust, CSc.
  • Kam může vést snaha vyhovět? Důsledky nesprávného vyhodnocení nedostatečného průzkumu na stavbě v Žamberku – Ing. Vojtěch Ježek

Závěrem proběhne diskuze k předneseným tématům.

Přihlášky

Konference je přístupná všem autorizovaným osobám i ostatní odborné veřejnosti. Vložné pro členy ČKAIT činí 1 000 Kč, pro ostatní odbornou veřejnost 1 500 Kč včetně DPH. Přihlášky na konferenci přijímá Oblastní kancelář ČKAIT Plzeň, Hřímalého 2464/37, Plzeň, v kalendáři ackí www.ckait.cz; pro neautorizované osoby ČKAIT na plzen@ckait.cz. Informace o konferenci: Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., tel. 603 216 966.