Ing. Matylda Dufková (1939–2021)

Ing. Matylda Dufková  (1939–2021)

Odešla ve věku 82 let. Patřila k zakládajícím a aktivním členům Zlínské oblasti.

Patřila k zakládajícím členům pobočky Českého svazu stavebních inženýrů ve Zlíně v roce 1968 a podílela se na obnovení její činnosti v roce 1990. V letech 1993–2004 byla předsedkyní oblasti ČKAIT Zlín, poté až do roku 2012 aktivní členkou výboru oblasti. V roce 2012 jí bylo na základě podnětu oblasti uděleno čestné členství ČKAIT.

Od roku 1963 až do roku 1991 pracovala ve Výzkumném ústavu pozemních staveb Praha (VÚPS), na pracovišti ve Zlíně. Podílela se na řešení řady výzkumných úkolů v oblasti prefabrikace, montáže a typizace bytové, občanské a průmyslové výstavby, mj. typových podkladů soustavy T 06B, T 08B, MS-G-72.

Zúčastnila se rovněž přípravy, zpracování a posuzování nových českých technických norem.

Čest její památce.