Konference připravované oblastní kanceláří Karlovy Vary

Oblast Karlovy Vary připravuje dvě konference. Téma 25. mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary , která se koná 5. listopadu, je Město a světlo. Inženýrské problémy obnovy památek Plasy se konají v Chebu 12 až 13. listopadu 2021.

Inženýrské problémy obnovy památek Plasy 2021

V současné době vrcholí přípravy a zajištění financování meziná­rodní konference, která proběhne ve dnech 12.–13. listopadu 2021 v Centru stavitelského dědictví NTM v Plasích.

Hlavní pořadatel: OK ČKAIT a OP ČSSI v Karlových Varech.

Spoluorganizátoři: Inženýrské komory z České republiky, Slovenska, Polska, Bavorska a Durynska, Národní technické muzeum, Národní památkový ústav, spolek Industriální stopy, firma Remmers.

Předpokládá se následující program:

  • pátek 12. 11. 2021 – jednání konference a exkurze do kláštera Plasy
  • sobota 13. 11. 2021 – jednání konference a exkurze do Centra stavitelského dědictví Národního technického muzea (konvertovaný pivovar a hospodářský dvůr kláštera Plasy).

Město a Světlo

25. mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary

Kdy: 5. listopadu 2021

Kde: Kulturní centrum Svoboda v Chebu

Program:

  • Osvětlení měst z ekologického, ekonomického a sociálního hlediska
  • Řešení městského osvětlení a jeho propojení se systémy pro řízení dopravy
  • Jak trvalé jsou světelné diody?
  • Slunce a stín ve veřejném prostoru
  • Význam oslunění v městském prostředí