Inženýrský den 2021 Digitalizace ve stavebnictví

21. ročník konference ČKAIT a ČSSI se netradičně uskuteční 22. září 2021, tradičně ale na Fakultě stavební VUT v Brně. Cílem konference je poskytnout komplexní pohled na digitalizaci ve stavebnictví z pohledu právních předpisů a praxe. Témata přednášek jsou koncipována tak, aby přiblížila celou šíři problematiky od portálu stavebníka, současně platných právních předpisů, naplňování koncepce BIM v ČR, elektronického podpisu autorizovaných osob (elektronické razítko), technické digitální mapy přes realizaci pilotních projektů u dopravních staveb až po digitalizaci v projektování i provádění staveb, vč. využití BIM.

Program konference:

Konferenci moderuje: prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, 1. místopředseda ČKAIT

  • Digitální Česko ve vazbě na stavebnictví - Ing. Vladimír Dzurilla, Dip Mgmt, Vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci
  • Digitalizace v právních předpisech - Ing. Žanet Hadžić, ředitelka odboru stavebního řádu MMR
  • Digitalizace stavebního řízení - Mgr. Martin Kupka, poslanec Parlamentu ČR
  • Naplňování vládní koncepce zavádění BIM v ČR - Ing. Eduard Muřický, náměstek Sekce průmyslu, podnikání a stavebnictví MPO
  • Digitální technická mapa - doc. Ing. Václav Čada, CSc., Katedra geomatiky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU Plzeň
  • Elektronické autorizační razítko AO - Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., ředitel kanceláře ČKAIT
  • Metodika BIM pro dopravní stavby - Ing. Ladislav Kubíček, vedoucí Oddělení supervizí projektových dokumentací, SFDI
  • Digitalizace ve fázi navrhování staveb - Ing. Tomáš Minka, di5 architekti inženýři s.r.o.
  • Digitalizace ve fázi provádění staveb - Ing. Filip Kalina, Útvar technologií a materiálů, Metrostav

Změna programu vyhrazena.

 

Více v kalendáři akcí.

 

prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA
1. místopředseda ČKAIT

Ing. Dominika Hejduková
vedoucí Střediska vzdělávání a informací ČKAIT