Ing. Jaroslav Korbelář

Ing. Jaroslav Korbelář

75 let (* 26. června 1946, Velim)

Blahopřejeme k jubileu.
Jaroslav Korbelář je vynikající mostař a ocelář, který působí ve zkušebních komisích ČKAIT.

Mostař a ocelář Ing. Jaroslav Korbelář se narodil 26. června 1946 ve Velimi. Roku 1969 absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze. Svou celoživotní projektovou praxi rozdělil do tří firem: PRAGOPROJEKT Praha, kde působil v letech 1970 až 1992 jako vedoucí projektant, PONTEX, kde pracoval v letech 1992 až 2003 jako hlavní projektant, VPÚ DECO PRAHA, kde byl v letech 2003 až 2008 ředitelem dopravního ateliéru. Specializoval se převážně na projekty novostaveb a rekonstrukcí ocelových i ocelobetonových silničních a železničních mostů i lávek pro pěší.

Z mnoha referencí se sluší jmenovat alespoň Dlouhý most v Českých Budějovicích, lávku pro pěší přes D1 v Praze-Chodově, příhradový železniční most přes Radbuzu v Plzni a přes Ohři v Karlových Varech, rekonstrukci obloukového mostu na D6 přes Ohři v Lokti, výsuvnou skruž na Tchaj-wanu, ocelové pomocné konstrukce pro betonový obloukový viadukt v Malajsii a supervizi mostu Apollo přes Dunaj v Bratislavě. Ač přesvědčený mostař a ocelář, prováděl i supervizi železobetonového předpjatého mostu přes Tigris v Bagdádu i dokumentaci technologie těžkého průmyslu a průmyslových hal realizovaných v Německu a Rusku.

Inženýr Korbelář se kromě projektování zabýval i normovou činností (ČSN Provádění ocelových konstrukcí a předpis pro provádění mostů Bailey Bridge v civilním sektoru), prezentoval svá díla na mnoha konferencích i v odborných časopisech. Jako vedoucí pracovní skupiny a později i celého ateliéru vynikal svou odbornou erudicí, trpělivostí i vstřícností ke kolegům při řešení všech problémů. Po odchodu na „zasloužený odpočinek“ Jaroslav přesídlil do Karlových Varů a s plnou vervou se vrhl na samostatnou odbornou činnost. Po získání certifikátu korozního inženýra se věnoval převážně supervizi ocelových konstrukcí na opravě dálnic (D1 – úsek 9 a 25, SOKP 510) a mostů, např. Žďákovského mostu, a expertní činnosti.

Po dlouhou dobu působil jak při státních zkouškách ve zkušebních komisích na Fakultě stavební ČVUT v Praze, tak stále působí ve zkušební komisi ČKAIT. V poslední době se podílel na revizi TKP SPK 19B, na tvorbě nové 19C a nyní působí jako TDS na stavbách lávek pro pěší přes nádraží v Karlových Varech a v Chebu. V roce 1993 získal autorizaci pro obor mosty a inženýrské konstrukce a v současnosti vykonává funkci předsedy oblastní pobočky ČSSI Karlovy Vary a člena prezidia ČSSI ČR. Vzhledem k tomu, že jsme spolu pracovali „rameno vedle ramene“ po celých třicet let, dovoluji si ti, milý Jardo, za všechny kolegy popřát do dalších let pevné zdraví, hodně elánu, mnoho krásných pracovních výzev a samozřejmě i chvíle radosti a odpočinku ve tvé veliké rodině.