Nový stavební a změnový zákon byl schválen. Začíná chaos

Nový stavební zákon oslabuje ochranu vysoce bonitního půdního fondu v zastavitelném území a územní rezervě dle platného územního plánu. (foto: www.pixabay.com)
Nový stavební zákon oslabuje ochranu vysoce bonitního půdního fondu v zastavitelném území a územní rezervě dle platného územního plánu. (foto: www.pixabay.com)

Stavební a navazující změnový zákon byl schválen a vyhlášen v červenci 2021. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky nevzala v potaz kritické připomínky senátorů a na své 111. schůzi konané 13. července 2021 schválila stejné znění nového stavebního zákona, které 4. června odeslala do Senátu PČR. Prezident oba zákony podepsal hned 15. července 2021 a následně byly schválené zákony odeslány k publikaci ve Sbírce zákonů. Již 29. července 2021 byl vyhlášen nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. a změnový zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění 58 navazujících zákonů.

Oba zákony byly schváleny ve znění navrhovaném MMR

Senát ve čtvrtek 1. července 2021 jednomyslně návrh nového stavebního zákona zamítl. Senátorům na něm vadil hlavně přesun stavebních úřadů pod stát a centralizace stavební správy pod Nejvyšším stavebním úřadem. Obávali se také, že v případě schválení této změny se zpomalí stavební řízení. Zamítnout zákon doporučily tři senátní výbory a stálá komise pro rozvoj venkova. Proti přijetí hlasovalo všech 65 přítomných senátorů. Stejně tak Senát PČR zamítl i související změnový zákon, který má upravit 58 souvisejících zákonů. Proti se vyslovili nejen senátoři opozice, ale i senátoři vládní koalice zvolení za ANO a ČSSD, kteří se obávali, že vznik centrálního stavebního úřadu vzdálí stavební řízení od měst a obcí. „Správné místo, kam by měl tento stavební zákon směřovat, je odpadkový koš,“ prohlásil například senátor Ladislav Kos ze společného klubu hnutí Senátor 21 a Pirátů.

„To, co prošlo, vrací poměry do předminulého století. Jestliže může být za bytový prostor považována místnost, která nemá ani přímé větrání, ani přímé osvětlení, myslím si, že tohle do 21. století nepatří,“ řekl předseda komunistů Vojtěch Filip.

Stavební zákon schválili poslanci ANO společně s SPD a KSČM
I přes nesouhlas Senátu PČR však bylo zřejmé, že stavební a změnový zákon bude schválen. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky na své 111. schůzi konané 13. července 2021 setrvala na původním návrhu nového stavebního zákona a změnového zákona, kterým se mění 58 navazujících zákonů. Pro zákon hlasovalo 104 poslanců, zapotřebí jich bylo jen 101. Vládní ANO (77 poslanců) si totiž zajistilo schválení šestnácti poslanci SPD a šesti poslanci KSČM. Z koaliční ČSSD byli pro jen dva poslanci.

O podobě stavebního zákona prohlásil předseda ČKAIT Ing. Robert Špalek, že „jak prošel parlamentem, bude vyžadovat řadu změn". Také podle vyjádření řady poslanců se čerstvě schválený stavební a změnový zákon má bezprostředně po vyhlášení začít novelizovat a dá se očekávat, že se změny dotknou i s ním souvisejícího „změnového zákona“. Další podoba stavebního a změnového zákona tedy do značné míry souvisí s tím, jak na podzim dopadnou volby.

Nabývání účinnosti bude postupné

Podrobně jsme stavební i změnový zákon popsali v červnovém vydání Z+i 3/2021. Minule jsme uveřejnili rozbor a komentář k nejdůležitějším ustanovením znění, které poslanci 4. června 2021 postoupili k projednání Senátu Parlamentu ČR.

V tomto vydání přinášíme přehled, kdy nabývají účinnosti jednotlivá ustanovení obou zákonů. Z níže uvedeného přehledu je  zřejmé, že postupné nabývání účinnosti jednotlivých ustanovení nového stavebního zákona a změnového zákona může spíše způsobit chaos a zmatek než deklarované urychlení povolovacích procesů.

Velmi kontroverzním se může stát okamžité zrušení stavebních uzávěr vydaných podle zákona č. 50/1976 Sb. Dlouhé omezení vlastnického práva je sice problematické, nicméně je otázkou, zda toto zrušení „ze dne na den“ nebude ve výrazném nepoměru k ohrožení velkých a územně důležitých staveb, které tím bez souvisejícího zajištění pravděpodobně nastane. Stejně tak je vážným problémem ztížení nebo znemožnění budoucího využití území podle připravované územněplánovací dokumentace.

POKRAČOVÁNÍ TÉMATU

Jak nabývá účinnosti stavební zákon

Jak nabývá účinnosti změnový zákon

 

úplné znění nového stavebního zákona č. 283/2021 sb.

úplné znění navazujícího změnového zákona č. 284/2021 Sb.