Ing. Jiří Schandl (1932-2021)

Ing. Jiří Schandl (1932-2021)

Odešel ve věku 89 let. Patřil k mimořádným osobnostem známým nejen v českobudějovické oblasti. Nezapomeneme na jeho stálý úsměv na tváři.

Byl zakládajícím členem ČKAIT a od počátku působil jako přednosta v oblasti České Budějovice. Do roku 2005 pracoval jako člen stavovského soudu a při ukončení obdržel čestné členství Komory. Podílel se na zpracování vnitřních řádů a dalších předpisů Komory. Byl dlouholetým členem redakční rady časopisu Z+i. Velmi přispěl k veřejné propagaci oboru a zvyšování odborné úrovně autorizovaných osob.

Jako předseda výboru a přednosta oblasti se zasadil o spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, odbornými organizacemi a stavebními školami v oblasti. Organizoval zajímavé odborné exkurze po celé Evropě. V roce 1998 stál u zrodu spolupráce s rakouskou komorou Arch.+Ing.

V profesním životě řídil mimo jiné výstavbu dopravních staveb pro jadernou elektrárnu Temelín.

Čest jeho památce.