Úvodník září 2021

Léto skončilo, a tak doufám, že jste ho využili v rámci možností k odpočinku a získání nových sil pro konec roku. Cestování bylo letos sice trochu složitější, ale pro ty, kteří pamatují proces vydávání výjezdních doložek, devizových či dinárových příslibů a pro dnešní generaci mladých lidí naprosto nepochopitelnou mašinerii získávání mnoha podpisů a razítek na to, aby rodina měla nejistou možnost vyjet do Jugoslávie k Jadranu nebo dokonce do rakouských Alp, to nebylo zase tak hrozné. Přesto doufám, že příští rok už vše bude úplně normální a Evropa se zase zcela otevře. Nějak mi ta volnost chybí.

V uplynulém období byl schválen stavební zákon. Po jeho zamítnutí v Senátu Parlamentu České republiky ho přehlasovala a schválila Poslanecká sněmovna PČR a podepsal prezident. Máme zde tedy normu, která ovlivní naši práci v následujícím období. Můžeme jistě spekulovat, zda je to dobrý zákon, nebo není, jisté však je, že bychom se na život s ním měli dobře připravit. O tom, co je v něm dobré a co ne, bylo v článcích Zpráv + informací ČKAIT popsáno již mnoho stránek. Nakonec je zřejmě dobře, že zákon prošel schválením. Kdyby tomu tak nebylo, vrátili bychom se zpět o několik let. Předpokládám, že bez toho, jak dopadnou říjnové volby, dojde před účinností zákona (červenec 2023) k některým užitečným úpravám. Naše Komora je připravena na doladění pravidel se státní správou úzce spolupracovat. To je vidět již nyní, kdy začínají práce na vyhláškách, které se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj konzultujeme už v počáteční fázi příprav. Všichni víme, že vyhlášky jsou pro nás stejně důležité jako zákon. Doufám, že vyhraje zdravý rozum a při jejich přípravě bude převažovat odborné hledisko.

Od června do září proběhly v oblastech volební valné hromady. Většiny jsem se zúčastnil, pokud to nešlo, zastoupil mne vždy někdo z představenstva ČKAIT. Termíny konání nebyly ideální a tomu odpovídala také mimořádně nízká účast. Doufám, že se v příštím roce vrátíme k zavedeným, standardním termínům a nenastane stejná situace jako letos. Valné hromady jsme ovšem potřebovali uspořádat, aby bylo zvoleno nové vedení oblastí a aby mohlo proběhnout Shromáždění delegátů ČKAIT. Nebyla to lehká situace a děkuji vedení Kanceláře ČKAIT za to, jak se tohoto úkolu zhostilo. Říjnový termín Shromáždění delegátů ČKAIT tak není ohrožen.

Léto přineslo nejen krásné počasí, ale také nečekanou katastrofu na jižní Moravě. Několika obcemi tam prošlo devastující tornádo, které zanechalo stovky domů v troskách. Musím na tomto místě smeknout před všemi, kteří se podíleli na pomoci při likvidaci následků této živelní katastrofy. Mezi těmi, kteří na místo dorazili v prvních momentech a v první linii, byli i členové ČKAIT. Statici pomáhali zjišťovat rozsah škod a navrhovali opatření k jejich nápravě. Mnohdy se jednalo o rozhodnutí k demolici celého objektu. Z vlastní zkušenosti z povodní vím, jak je taková práce náročná a psychicky vyčerpávající. Všem za tuto pomoc moc děkuji. Nemohu přitom zapomenout ani na mimořádné nasazení paní Hejdukové a paní Kohoutové z Kanceláře ČKAIT při organizování pomoci bezprostředně po tornádu a v dalších dnech. Spolu s dalšími kolegy zorganizovaly putovní poradenský den ČKAIT v postižených obcích, na kterém informovaly o dalším postupu likvidace škod a možnostech využití nabízené pomoci. Akce se setkala s mimořádným zájmem a informovala o ní několikrát i Česká televize. Postižené obce projevily následně zájem o opakování celé akce. Všichni skvěle reprezentovali ČKAIT a někteří zástupci státní správy by si z této organizace mohli vzít příklad.

Doufám, že nás teď bude čekat klidnější podzim bez dalších živelních a epidemických katastrof. Když budete mít chuť, zapojte se do práce v Komoře a pište své připomínky k vyhláškám. Budeme rádi za vaše názory a vaši účast při práci v aktivech nebo komisích.