Ing. Václav Honzík

Ing. Václav Honzík

85 let (* 20. srpna 1936, Plzeň)
Blahopřejeme k jubileu. Václav Honzík je zkušebním komisařem v oboru statika a dynamika staveb. Jeho praktické zkušenosti jsou vysoce ceněny.

Je jedním ze zakládajících členů ČKAIT. Aktivně pracoval jako člen Dozorčí rady a Dozorčí komise ČKAIT, které několik let předsedal. Dlouhá léta byl i členem OV ČKAIT Plzeň, kde se stal posléze místopředsedou. Mezi kolegy je znám svou činností zkušebního komisaře v oboru statika a dynamika staveb. Jeho jméno je známo i v akademických kruzích, kde byly a jsou ceněny jeho bohaté praktické zkušenosti.

Václav Honzík se narodil v Plzni, ve které působil celý svůj profesní život. Po absolvování gymnázia v Rokycanech v roce 1955 zahájil studium na Fakultě stavební ČVUT v Praze, kde úspěšně roku 1960 obhájil diplomovou práci. Svou profesní kariéru zahájil nástupem do Škodových závodů na pozici projektant-statik ocelových konstrukcí. Jeho dalšími působišti byl plzeňský ateliér VPÚ Praha a Stavoprojekt Plzeň, v němž nakonec postoupil na funkci vedoucího statika ústavu. Po roce 1989 založil se dvěma společníky projektovou firmu Torion se sídlem opět v Plzni.

Kdo by si myslel, že po odchodu do důchodu ho statika již nebude zajímat, byl by na omylu. Ještě v současné době se aktivně účastní práce v aktivu statiků a jeho názory jsou pro širokou řadu kolegů velmi cenné. Vždyť stavby jako padesátimetrový plavecký bazén bez použití izolací v Plzni, rekonstrukce tamějšího divadla J. K. Tyla či dynamicky namáhané základy obřích lisů ve Škodě Plzeň hovoří samy za sebe. V oblasti problematiky zděných konstrukcí byste dlouho hledali jemu rovnocenného odborníka.

Přejeme jubilantovi do dalších let mnoho zdraví, štěstí, neutuchající zájem o statiku a v 85 letech rovněž přesné tenisové údery.

 

Výbor oblasti ČKAIT Plzeň