Charakteristiky optimalizované studie z března 2021

Půdorys přízemí, 1. NP
Půdorys přízemí, 1. NP

Stavební zásahy lze v zásadě dělit na úpravy stávajícího objektu při ulici Sokolské a vestavbu nového objektu do dvora.

 • Novostavba: železobetonová nosná konstrukce.
 • Nástavba: dřevěná opláštěná konstrukce.
 • Dostavba je o patro nižší, ve dvoře je pouze přízemní objem.
 • Dostavba neobsahuje 1.NP s parkingem, parkování je zrušeno, bude nahrazeno na ulici při plánovaném zúžení Sokolské ulice.
 • Průčelí se upraví ve smyslu vytvoření výkladce.
 • Průjezd bude upraven na knihovnu přístupnou z recepce.
 • Multifunkční sál s foyer a hygienickými zařízeními se přesunul na úroveň 1.NP, tedy s přímou návazností na hlavní recepci, světlá výška multifunkčního sálu je upravena na 5 m,
 • Dvůr je navrhován jako pohledová a pobytová zahrada a prosvětluje recepci a foyer.
 • Prodejna literatury má příruční sklad.
 • Byl zrušen stropní světlík do foyer, nahrazen byl prosvětlením sálu ze severní strany.
 • Nadstavba na dvorní křídlo zůstává beze změny, stejně jako dispoziční principy dostavby.
 • Pavlač ve 2.NP bude rozšířena a zasklena v návaznosti na střešní zahradu a knihovnu v přízemí.
 • Ve 2.NP dojde k rozšíření vstupu do stávajícího sálu.
 • Namísto dámských hygienických zařízení ve 2.NP (budou přesunuty k pánským) dojde k vytvoření rezervy pro kancelář.
 • Pavlač ve 3.NP bude zůstává otevřená.

Provozní schéma návrhu lze v zásadě horizontálně členit na 1.NP jako podlaží zčásti reprezentativní, určené primárně pro návštěvníky ČKAIT a veřejnost; vyšší podlaží jako soukromé kancelářské, se společnou pobytovou zahradou na úrovni 2.NP. Hlavní vstup situujeme do středu objektu, do stávajícího průjezdu, ze kterého se stává vstupní foyer celého domu. Umístění recepce a výškové vyrovnání úrovně 1.NP a ulice považujeme za klíčové. Navrhujeme širokou kapacitní rampu, která přivede uživatele budovy do světlého, vzdušného a reprezentativního prostoru recepce. V rámci optimalizace provozního řešení jsme zvolili možnost umístění nového výtahu do prostoru vedle stávajícího schodiště.

Řezopohled C-C

Kromě těchto benefitů lze další výhody spatřit v možnosti mírného zvětšení výtahové kabiny a především zvýšením rychlosti jejího pohybu. Jsme si vědomi zvýšených stavebních nákladů rekonstrukce, ale preferujeme jasnou a velkorysou vizi s přesahem na několik desítek let dopředu. Nad dvorním traktem navrhujeme využít možnost střešní nadstavby nad 4.NP, která zároveň nahradí stávající mansardu zděnou fasádou kopírující patra pod ní. V nadstavbě vznikne nová kancelář pro expanzi provozovatele. Konstrukčně navrhujeme tuto nadstavbu pojednat jako dřevostavbu.

Jednotková cena novostavby: 63 902 Kč/m2 (25 602 Kč/m3), jednotková cena stavebních úprav stávající budovy: 11 337 Kč/m2 (3 779 Kč/m3)

Pražské stavební předpisy (PSP) umožňují redukovat parkovací stání na nulu, i za cenu mírného uživatelského diskomfortu. Ten je vykompenzován vynikající dopravní obslužností lokality metrem a tramvají (stanice I. P. Pavlova). V souvislosti s ekonomickou objemovou optimalizací návrh nepředpokládá zřízení a zachování parkovacích stání.

 

Vybráno ze studie
FAM ARCHITEKTI, s.r.o.