Setkání Visegrádské čtyřky v srpnu

Nevyšší budova v Krakově, Unity Tower (foto: Svatopluk Bijok)
Nevyšší budova v Krakově, Unity Tower (foto: Svatopluk Bijok)

21. setkání zástupců regionálních stavebních komor a svazů Česka, Slovenska, Polska a Maďarska (tzv. malá V4) se uskutečnilo ve dnech 19.–22. srpna 2021 v Krakově. Účastníci navštívili i nejvyšší budovu Unity Tower.

Jednání se zúčastnily tyto organizace: oblast ČKAIT Ostrava, oblast ČKAIT Karlovy Vary, oblast ČSSI Karlovy Vary, Borsod-Abaúj-Zemlén Megyei Mérnöki Kamara Miskolc (MMK Miskolc), Heves Megyei Mérnöki Kamara Eger (MMK Eger), Regionálna kancelária, Slovenská komora stavebných inžinierov Trnava (RK SKSI Trnava), Regionálne združenie SKSI Košice, Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (MOIIB Kraków), Polski Zwiazek Inżynierów i Techników Budownictwa Kraków (PZITB Kraków).

Energetická udržitelnost jako hlavní téma

Hlavním tématem setkání byly budovy s nízkými nároky na spotřebu energií (pasivní domy) v zemích V4. Zástupci jednotlivých zemí ve svých přednáškách informovali o předpisech k danému tématu a také o realizovaných stavbách. Za českou stranu vystoupil Radim Václavík, který seznámil přítomné s projektem a realizací první pasivní administrativní budovy (firmy INTOZA) v ČR, která stojí v Ostravě a nese název Otazník. Za slovenskou stranu vystoupil Jaromír Rybár s tématem Projektování budov s požadavky na nízkou spotřebu energií, za maďarskou stranu pak Borics Józef přednesl příspěvek o nízkoenergetických stavbách v Maďarsku a nakonec za polskou stranu referovala Katarzyna Nowak na téma projektování pasivních budov v Polsku.

Jednání „velké V4“ bude letos v říjnu

Vedoucí delegací rovněž referovali o činnosti ve svých regionech od posledního setkání, které bylo z důvodu pandemie covid-19 před dvěma lety (v roce 2020 se setkání neuskutečnilo). Zygmunt Rawicki – viceprezident rady Polské komory stavebních inženýrů (PIIB) připomenul historii vzniku vzájemné spolupráce komor zemí V4 a informoval o nadcházejícím setkání „velké“ V4 v maďarském Debrecínu ve dnech 7.–10. října 2021.

Jednání probíhala v budově, která je současně laboratoří pro výzkum chování stavebních materiálů z hlediska tepelné izolace a také pro výzkum vlivu staveb na člověka. Budova má již od realizace zabudováno více než 3 000 čidel, jejichž údaje jsou průběžně zaznamenávány a následně vyhodnocovány. Kromě toho je v laboratoři umístěna i figurína člověka s čidly, pomocí které se mají posuzovat i vzájemné interakce člověka a stavby z hlediska tepelné pohody.

Polští kolegové uspořádali v rámci setkání i odborné exkurze:

  • na stavbu nové silniční trasy „Lagiewnickiej“ s tunelovými objekty – 5 silničních a 1 tramvajový, která tvoří 3,5 km dlouhý úsek městského okruhu Krakova (stavba je spolufinancována EU),
  • na nejvyšší budovu v Krakově Unity Tower výšky 102,5 m,
  • na stavbu modernizace kolejové trasy E30 v Krakově, která je součástí cca 20 km modernizace trati se 2 estakádami, viadukty a celou řadou dalších objektů. Trasa E30 představuje investici přesahující 1 mld. zlotých.

V závěru akce podepsali vedoucí delegací protokol o průběhu setkání s tím, že následující setkání proběhne 25.–28. srpna 2022 v Maďarsku.