Profesní informační systém ČKAIT

Nápovědu pro hlavní funkce, členění, tisk a export dokumentů naleznete v horním menu.

Novinky

 • Slovník pojmů ve výstavbě. Geotechnické inženýrství (S 1.2)
 • Princip tvorby digitálního modelu stavby – DiMS (A 4.3)

Aktualizace

 • Dokumentace staveb (A 3.19)
 • Správní řízení ve výstavbě a vazba na stavební zákon (A 3.6)
 • Projektová činnost (MP 1)
 • Obecné zásady činnosti AO TZS pro projektovou činnost (MP 1.5)
 • Plynová zařízení – TZS (MP 1.5.1)
 • Elektroenergetická zařízení – TZS (MP 1.5.2)
 • Zásady organizace výstavby (MP 1.1.2)
 • Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (MP 2.6.2)
 • Přehled právních předpisů ve stavebnictví (A 3.4) k 30. 6. 2021

 

Ing. Dominika Mandíková
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT, profesis@ckait.cz