Konference „Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu“

Kdy: 21.října 2021, 9.00 - 16.00
Kde: Havlíčkův Brod, Stará radnice č.p. 87 (Havlíčkovo n.)
Téma: „Stavby na venkově a ve volné krajině“

Že se v období před listopadem 89 četná výstavba na našem venkově příliš nepovedla je záležitostí veřejně známou. Bohužel musíme konstatovat, že ani v čase polistopadovém se mnohé stavby v malých městech, vesnicích případně ve volné krajině, do historie stavebnictví, architektury a památkové péče zlatým písmem rozhodně nezapíší. Na nespočetných příkladech našeho venkova je možno dokumentovat pozoruhodné ukázky nevkusu, ignorace a okázalé arogance směrem k veřejnému prostoru vesnických sídel v Čechách, na Moravě i ve Slezsku.

Letošní VI. ročník konference „Projektant, památkář a investor ve vzájemném dialogu“ se bude zabývat nejenom tématem venkovských staveb, resp. nevydařenými stavitelskými díly, ale i popisem příkladů staveb dobrých a následováníhodných. Diskutovat se bude jednak o principech a  formách přístupů samotných projektantů a zhotovitelů k investorským zadáním,  o tom jak by měl projektant a památkář spolupracovat se zadavatelem, aby byly (dle možností) naplněny investorské vize a představy a zároveň byla odvedena kvalitní práce po stránce architektonické i urbanistické. Výsledkem spolupráce by tak mělo být vytvořeno dílo, které nejenže nebude „škodit“ svému okolí, ale naopak by se mělo stát objektem, který se v konečné podobě a v širším kontextu,  bude podílet na zhodnocení  a zušlechtění již stávajícího zastavěného či nově zastavovaného prostoru.

Na konferenci, která proběhne pod záštitou Ministerstva kultury v jednotlivých přednáškách vystoupí náměstek ministra kultury pro řízení sekce kulturního dědictví Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D., emeritní generální ředitel Národního památkového ústavu Pavel Jerie, přední český odborník a publicista na lidovou a vesnickou architekturu Ing.arch. Jan Pešta, předseda OK Karlovy Vary a předseda Kolegia pro technické památky ČKAIT a ČSSI Ing. Svatopluk Zídek, Ing.arch.Jan Veisser, spolumajitel oceňovaného ateliéru ORA a další naši přední odborníci na řešené téma konference.

Registrace: Pro členy ČKAIT je účast bez poplatku, nutno však vyplnit přihlášku na  www.konferencehb.cz.