Ing. Radko Moschner – 90 let

Ing. Radko Moschner – 90 let

Do dalších let přejeme Radkovi pevné zdraví a stejný životní optimismus a elán, který ho provázel celým životem.

Narodil se v roce 1932 v České Třebové. Vystudoval Fakultu inženýrského stavitelství ČVUT v Praze, kterou absolvoval v roce 1957. Po promoci nastupuje jako statik do firmy Pozemní stavby Karlovy Vary a v roce 1965 přechází do karlovarského střediska KPO Stavoprojekt jako vedoucí projektant oddělení konstrukcí staveb. Zde svou statickou odbornost uplatňuje v plné šíři. S lehkostí navrhuje zastřešení zimního stadionu stejně jako mnohapatrovou výstavbu terasových domů v geologicky nepříznivém území v Praze-Břevnově nebo spolupracuje na unikátním přesunu kostela v Mostě.

Za jubilantem stojí nekonečná řada realizovaných zajímavých staveb. Překvapoval elegantními, věcnými a přesnými řešeními. O nevšednosti jeho přístupu svědčí i celá řada patentových návrhů, které se rozšířily v mnohých stavebních podnicích tehdejší Československé republiky. Díky svým zkušenostem a schopnostem tyto znalosti prezentovat pomohly vracet statice zasloužený respekt a uznání.

V roce 1968 byl spoluzakladatelem ČSSI v Karlových Varech, kde až do roku 1978 zastával funkci předsedy oblastní pobočky a člena prezidia. V této funkci pak pokračoval po roce 1989 při znovuobnovení ČSSI. V listopadu 1989 byl iniciátorem založení podnikové buňky OF v karlovarském Stavoprojektu n.p. a později členem rekonstruovaného Okresního zastupitelstva v Karlových Varech. Aktivně se podílel na transformaci Krajské projektové organizace a po revoluci úspěšně zastával po řadu let funkci ředitele a jednatele nových společností – AIA Stavoprojektu a Institutu regionálního plánování v Karlových Varech.

Stal se jedním z prvních členů ČKAIT a byl jedním z nejaktivnějších členů OK ČKAIT v Karlových Varech. Byl znám jako soudní znalec v oboru stavebnictví se zaměřením na obor zakládání staveb a stavební konstrukce, geotechniku a statiku. Ocenění za jeho celoživotní práci, mimo řady čestných uznání, se mu dostalo v roce 2017, kdy byl jmenován Osobností stavitelství Karlovarského kraje. Poděkování a uznání si též zaslouží i jeho činnost v obou stavovských organizacích.