Nové právní předpisy ve stavebnictví ve Sbírce zákonů – k lednu 2022

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT průběžně informuje o nových právních předpisech v oblasti stavebnictví v Aktualitách systému PROFESIS.

Přinášíme Vám výběr nových právních předpisů, které byly uveřejněny ve Sbírce zákonů ke dni uzávěrky aktuálního čísla časopisu Z+i.

  • vyhláška č. 19/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů, částka 11 ze dne 28. 1. 2022;
  • vyhláška č. 15/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, částka 9 z 26. 1. 2022;
  • vyhláška č. 503/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 553/2020 Sb., o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy, částka 220 z 23. 12. 2021;
  • vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, částka 207 z 10. 12. 2021;
  • vyhláška č. 453/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů, částka 203 ze dne 10. 12. 2021;
  • vyhláška č. 452/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, částka 203 z 10. 12. 2021.