Novinky a zajímavosti na PROFESIS

Portál profesis.ckait.cz je moderní, přehledný, veřejný a responsivní. Nabízí nejen dokumenty systému předchozího (červeného), ale rozšířil se i o nové možnosti a nabídky.

Novinky

 • Rádce stavebníka – příprava a provádění staveb podle stavebního zákona (A 3.1.4)
 • Výkon činnosti autorizovaných osob (A 3.5)
 • Hygiena vnitřního prostředí (A 3.10)
 • Navrhování základových konstrukcí (TP 1.9.5)
 • Navrhování pažicích konstrukcí (TP 1.9.6)
 • Posuzování stavebních výrobků – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EP) č. 305/2011 (A 3.16)
 • Základy facility managementu ve stavebnictví (PS 10.4)
 • Výpočet tepelně technických parametrů fasády s větranou mezerou (R 5.2)
 • Geotechnika v historii technologií (R 11.1)

Aktualizace

 • Stavební software dostupný na internetu (PS 1.1)
 • Přehled právních předpisů ve stavebnictví (A 3.4) – aktualizace k 31. 12. 2021

https://profesis.ckait.cz