Evropský kongres: Recyklace stavebních materiálů 2030

Evropská asociace kvality pro recyklaci e.V. (EQAR) pořádá dne 1. června 2022 v rámci mezinárodního veletrhu IFAT v Mnichově kongres “Recyklace stavebních materiálů 2030 “ Kongres na téma „Building Material Recycling 2030“ bude probíhat v rámci mezinárodního veletrhu IFAT v Mnichově (Německo).

Mezinárodní kongres EQAR „Building Material Recycling 2030“ se v kombinaci s návštěvou předního
světového veletrhu ekologických technologií IFAT stává vynikající příležitostí k setkání odborníků z oblasti
recyklací stavebních materiálů.

TERMÍN:  1. června 2022

MÍSTO: Mnichovské výstaviště, hala B

Recyklace stavebního materiálu pro každý stavební projekt

Využití produktů z oběhového hospodářství by mělo být zohledněno již při plánování – příklady osvědčených postupů z Itálie, Rakouska, Švýcarska a Německa ukazují cestu k udržitelnému zadávání veřejných zakázek: Každý stavební projekt by měl být vypsán tak, aby byla zajištěna i recyklace stavebních materiálů. To nejen stimuluje oběhové hospodářství ve stavebnictví, ale také výrazně snižuje největší tok odpadů, a to výkopových materiálů a stavebních odpadů. To je také cílem „Zelené dohody pro Evropu“.

Ochrana přírodních zdrojů využíváním recyklovaných stavebních materiálů

Skládky by měly přijímat minimální množství odpadů, aby se prodloužila jejich zbývající životnost. Zároveň je třeba zachovat i přírodní ložiska jako zdroj surovin pro další generace. Oba cíle lze podpořit zpracováním stavebního odpadu na kvalitní stavební materiály. Přednášky mezinárodních specialistů ukáží způsoby, jak kvalitně využít asfalt a beton, a dokonce umožnit vícenásobnou recyklaci. Kromě ochrany zdrojů se jedná
také o příspěvek k ochraně klimatu.


Nařízení pro uvádění stavebních výrobků na trh jako motor oběhového hospodářství

Stavební materiály z velké části podléhají nařízení EK a Rady pro uvádění stavebních výrobků na trh(č. 305/2011). Používání recyklovaných stavebních materiálů je povinné již v základních požadavcích tohoto evropského nařízení. Implementace v jednotlivých národních státech je však stále otevřená. V panelové diskusi budou evropští zástupci diskutovat o vylepšeních v rámci novely BPR.

 

Více informací:

Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v České republice