Stavba roku Královéhradeckého kraje 2021

Knihovna v Rychnově nad Kněžnou
Knihovna v Rychnově nad Kněžnou

Knihovna v Rychnově nad Kněžnou získala hlavní titul Stavba roku Královéhradeckého kraje 2021. Kromě hlavní ceny byly čtyři stavby oceněny čestným uznáním a jedna získala cenu poroty.

Do soutěže bylo přihlášeno sedmnáct staveb, přičemž jednu musela porota vyřadit, protože nesplňovala podmínky soutěže. Vedle Královéhradeckého kraje je pořadatelem soutěže Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, Český svaz stavebních inženýrů, Svaz podnikatelů ve stavebnictví a Česká komora architektů.

Slavnostní vyhlášení výsledků 18. ročníku soutěže proběhlo 15. listopadu 2021 v konferenčním sále Státní vědecké knihovny v Hradci Králové. Za účasti pozvaných hostů předával ceny hejtman brig. gen. v. v. Martin Červíček. „Většina staveb přihlášených do letošního ročníku soutěže je důkazem, že i v dnešní době, která klade důraz na ekonomické hledisko a úsporu vstupních nákladů, vznikají v našem regionu hodnotné stavby zasluhující pozornost veřejnosti,“ řekl hejtman Martin Červíček.

Hlavní titul získala Knihovna v Rychnově nad Kněžnou. Čestná uznání obdržely čtyři stavby: Biskupské gymnázium v Hradci Králové, Rekonverze tubusu větrné elektrárny na rozhlednu v Novém Hrádku nad Metují, sportovní park v Holohlavech a Stavba restaurace Lemur v ZOO Safari ve Dvoře Králové nad Labem. Cena poroty byla udělena za rekonstrukci kapličky sv. Josefa ve Slavětíně.

Knihovna v Rychnově nad Kněžnou

 • Ocenění: Stavba roku Královéhradeckého kraje 2021
 • Stavebník: město Rychnov nad Kněžnou
 • Projektová dokumentace: IRBOS s.r.o. Čestice
 • Hlavní projektant: Ing. Oldřich Barvíř
 • Zhotovitel: STYLBAU s.r.o. Hradec Králové
 • Stavbyvedoucí: Jiří Suchánek
 • Stavební náklady: 75,5 mil. Kč (vč. DPH)
 • Realizace: 20. 11. 2018 – 31. 12. 2019

Porota hlavně ocenila interiér dlouho nepoužívaného kina, které je nyní novým kulturním střediskem okresu Rychnov nad Kněžnou. Opravenému exteriéru i interiéru budovy dominuje bílá barva. Budova tak slouží nejen pro potřeby čtenářů, ale je využívána i pro konání kulturních a společenských akcí. V knihovně je studovna, koutek pro malé čtenáře, možnost občerstvení, napojení na internet a výpůjční prostor. V druhém nadzemním podlaží se nachází multifunkční sál se skládacím hledištěm. V prostoru vstupu se pořádají rozličné výstavy. Porota ocenila celkové provedení budovy a také rozhodnutí zastupitelů dát městu a celému okresu Rychnov nad Kněžnou další kulturní stavbu.

 

Biskupské gymnázium v Hradci Králové

 • Ocenění: čestné uznání Stavba roku Královéhradeckého kraje 2021
 • Stavebník: Biskupství královéhradecké
 • Projektová dokumentace: Ateliér Architektury
 • Hlavní projektant: Ing. arch. Jan Mádlík
 • Zhotovitel: STYLBAU s.r.o. Hradec Králové
 • Stavbyvedoucí: Ing. Radek Tománek
 • Stavební náklady: 44,7 mil. Kč (vč. DPH)
 • Realizace: 20. 3. 2019 – 31. 8. 2020

Stávající klasicistní budova biskupského gymnázia, dříve jezuitské gymnázium, se dostala do zajímavé architektonické konkurence. Zdařilá samostatně stojící čtyřpodlažní jednoduchá budova – kostka – spojená s historickou budovou je určena pro zlepšení výuky přírodovědných předmětů a matematiky. Původní budova ze sedmdesátých let 20. století je obalena sítí tmavé barvy. Projektové řešení klade důraz na jednoduché kubické tvary a kvalitní materiálové provedení geometricky čistých ploch, jež nechává vyniknout historickému rázu památkové zóny se všemi jeho detaily.

 

Konverse tubusu větrné elektrárny na rozhlednu v Novém Hrádku

 • Ocenění: čestné uznání Stavba roku Královéhradeckého kraje 2021
 • Projektová dokumentace: ABM architekti s.r.o. a Projecticon s.r.o.
 • Stavebník: městys Nový Hrádek
 • Hlavní projektant: Ing. arch. Pavel Suchý
 • Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o., Kaden-Holding, s.r.o
 • Stavbyvedoucí: Ing. Vladimír Svoboda
 • Stavební náklady: 16,5 mil. Kč (vč. DPH)
 • Realizace: 2020

Z dálky viditelná elegantní rozhledna na Šibeníku je součástí turistické trasy česko-polské hřebenovky. Porotu zaujal i příběh stavby. Dříve zde stávaly čtyři neodzkoušené prototypy tubusů větrné elektrárny původní koncepce z roku 1995. Ty však z důvodů hluku nikdy nebyly spuštěny. O zprovoznění ještě do roku 2013 usiloval ČEZ. S nápadem transformace původní větrné elektrárny přišel starosta Nového Hrádku. Na základě rozhodnutí radnice byla vypsána veřejná soutěž na projekt a realizaci rozhledny s využitím stávajícího zařízení větrné elektrárny. Veřejné soutěže se zúčastnilo přes dvacet uchazečů. Z původní větrné farmy byl ponechán pouze 1 tubus, který po doplnění schodištěm, obtočeným kolem, vytváří ojedinělou rozhlednu, na kterou navazuje horizontální bývalá transformovna rovněž zmodernizovaná na informační centrum. Jedná se o zdařilý projekt a realizaci, jak využít stávající nepotřebné objekty.

 

Restaurant Lemur a Safari pivovar ve Dvoře Králové nad Labem

 • Ocenění: čestné uznání Stavba roku Královéhradeckého kraje 2021
 • Stavebník: SAFARI GASTRO s.r.o., Igor Mašín
 • Projektová dokumentace: Atelier ADIP s.r.o
 • Hlavní projektant: Ing. arch. Jan Čížek
 • Zhotovitel: Pavelka PKP s.r.o
 • Stavbyvedoucí: Jaroslav Pavelka
 • Realizace: 2018–2021

Stávající restaurace Lemur již nestačila velké návštěvnosti, a proto investor rozhodl o navýšení kapacity a rozšíření nabídky o Safari pivovar a kongresové prostory. Celá přístavba a nástavba je dřevostavba z dubového a modřínového dřeva, což do celkové koncepce celého areálu ZOO krásně zapadá. Krytý balkón obepíná celou stavbu a kromě optického snížení domu a praktických důvodů, umožňuje alternativní propojení všech nových prostor, dává pocit vzdušnosti a lehkosti afrických staveb. Přístavba i nástavba je v duchu „africké“ architektury, včetně dokonale vytvořeného interiéru z různých artefaktů dovezených z Afriky. Zajímavým prvkem je i včlenění sídla lemurů do stavby restaurace.

 

Park „U Svatých“ – Holohlavy

 • Ocenění: čestné uznání Stavba roku Královéhradeckého kraje 2021
 • Stavebník: Obec Holohlavy
 • Projektová dokumentace: ZALUBEM s.r.o.
 • Hlavní projektant: Ing. arch. Jaroslav Kalousek
 • Zhotovitel: Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.
 • Stavbyvedoucí: Ing. arch. Jaroslav Kalousek
 • Stavební náklady: 15 mil. Kč (vč. DPH)
 • Realizace: 6. 5. 2019 – 30. 6. 2020

Sportovní park „U Svatých“ je veřejné prostranství s multifunkčním sportovištěm a dětským hřištěm zasazeným do přírodně krajinného parku. Centrem sportoviště je houpavá dráha nejen pro koloběžky, která ve tvaru srdce vymezuje víceúčelové hřiště a jež je patrné z nadhledu. Dětské hřiště pro malé děti je umístěno v habrovém háji, čímž je docíleno v případě potřeby stínu. Celý areál tvoří těžiště nejen komunitního života části obce, ale přitahuje dětskou část populace i z nedalekých Smiřic.

 

Rekonstrukce kapličky sv. Josefa ve Slavětíně, Trutnov

 • Ocenění: cena poroty
 • Projektová dokumentace: ATELIER TSUNAMI s.r.o.
 • Hlavní projektant: Ing. arch. Michal Ježek
 • Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.
 • Stavbyvedoucí: Zbyněk Hoenig
 • Stavebník: Renata a Rudolf Kasperovi
 • Stavební náklady: neuvedeno
 • Realizace: duben 2019 – září 2020

Je to velmi zdařilá nekonvenční rekonstrukce církevní stavby. Po odsunu německého obyvatelstva po válce kaple postupně chátrala a hrozilo její zničení. Zachránit se ji podařilo Rudolfu Kasperovi, trutnovskému podnikateli, a jeho manželce Renatě. Zadáním bylo vytvoření soudobého výstavního a koncertního prostoru v minimalistickém architektonickém pojetí. Interiér je doplněn uměleckou drátkovou instalací akademické sochařky Veroniky Psotkové. Jsou tu levitující lehké sochy v celém vnitřním prostoru. Osmimetrová plastika Lilie před kaplí od profesora akad. sochaře Michala Gabriela upoutá pozornost na první pohled.