prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

  • doc. Ing. Karel Papež, CSc.

    † 82 (1939–2022) Ve věku 82 let zemřel po krátké nemoci doc. Ing. Karel Papež, CSc. Svůj odborný život spojil s rozvojem a výukou oboru technická zařízení budov, byl autorizovaným inženýrem pro obory technika prostředí staveb, technologická zařízení staveb a energetické auditorství.