Veletrh Střechy Praha – Fórum 2022

ČKAIT se tradičně účastní stavebních veletrhů. Nejbližším je 23. ročník veletrhu Střechy Praha, který proběhne v mimořádném termínu 3.–5. března 2022 na výstavišti PVA EXPO PRAHA v pražských Letňanech.

Komora se podílí na doprovodném programu veletrhu organizováním Stavebního poradenského centra, kde jsou poskytovány odborné konzultace návštěvníkům veletrhu zdarma. Na stánku jsou dále odpovídány dotazy z procesu autorizace, poslání a významu ČKAIT, prodávány odborné publikace a další služby. V rámci veletrhu pořádá Středisko vzdělávání a informací 7. ročník konference Fórum 2022 s podtitulem Modrozelená infrastruktura. Odborným garantem konference je Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D., Fakulta architektury ČVUT v Praze. Mezi přednášejícími je např. Ing. Zbyněk Drbal, Státní fond životního prostředí, Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., aut. ing., předseda OK ČKAIT Plzeň.

Aktuální informace o účasti Komory na veletrhu Střechy Praha.

Více o konferenci Fórum 2022.

Těšíme se s vámi na viděnou na stánku ČKAIT!

 

PROGRAM KONFERENCE FÓRUM 2022:

  • Zahájení fóra, Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D., Fakulta architektury ČVUT v Praze;
  • Voda – zdroje vody, využitelnost vody, vodní stopa, potřeba a spotřeba vody, cena vody; Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D., Fakulta architektury ČVUT v Praze;
  • Nakládání se splaškovou a dešťovou vodou v budově a na přilehlém pozemku – druhy vody, možnosti jejího zpětného využití, akumulace, retence, vsak; Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D., Fakulta architektury ČVUT v Praze;
  • Právně-technická podpora hospodaření s vodou, dotační tituly; Ing. Zbyněk Drbal, Státní fond životního prostředí;
  • Voda v krajině, včetně urbanizovaného území – současný stav ve městech, řešení pro udržení vody v krajině a sídlech – propustné povrchy, zasakovací možnosti, retenční nádrže, suché poldry, rozlivné plochy, revitalizace vodních toků; Ing. Petr Hrdlička, Fakulta architektury ČVUT v Praze;
  • Zelené střechy a fasády, modré střechy; Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., aut. ing., OK ČKAIT Plzeň;
  • Střešní zahrady – realizace; Ing. Radmila Fingerová, Fakulta architektury ČVUT v Praze;
  • Závěrečná diskuze a ukončení Fóra.