prof. Ing. Jiří Máca, CSc.

  • prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc., FEng. †83 let

    Odešel uznávaný odborník v oboru nelineární mechaniky, mechaniky kompozitů a spolehlivosti konstrukcí, prof. Jiří Šejnoha. Odešel vynikající učitel, vynikající vědec, vynikající inženýr, čestný člen ČKAIT. Zemřel 20. 6. 2023 ve věku nedožitých 84 let.